Brak realizacji spełniających kryteria

 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 72 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 14 400 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 29 250 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 22 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 18 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 53 350 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 30 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 89 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 15 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 36 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum II

Koszt: 67 900 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 69 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 58 548 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum II

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

50%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum II

Koszt: 19 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Południe

Koszt: 23 130 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 57 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum II

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Północ

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 18 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 8 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 18 800 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 97 500 zł

Etap realizacji: w przetargu

50%

Obszar terytorialny: Piaseczno Centrum I

Koszt: 90 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Obszar terytorialny: Piaseczno Północ

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
×