projekt nr 83

83. Wypożyczalnia gier planszowych


Opis projektu

opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

CEM w Piasecznie ul. Jana Pawła 55

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach