Budżet Obywatelski
Piaseczno

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Piaseczna
za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji.

W przypadku projektów niedopuszczonych do głosowania projektodawcy
przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyniku weryfikacji.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej,
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  przez cały okres realizacji BO

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 06.05.2019
  do 14.06.2019

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 15.06.2019
  do 15.07.2019

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Do 08.08.2019

 • Głosowanie

  Od 02.09.2019
  do 13.09.2019

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 27.09.2019

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Piaseczno, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1.4 mln złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Piaseczno.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na 2020 rok i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 1.4 mln złotych!

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

przez cały okres realizacji BO

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 06.05.2019
do 14.06.2019

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 15.06.2019
do 15.07.2019

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 08.08.2019

Głosowanie

Od 02.09.2019
do 13.09.2019

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 27.09.2019

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski