projekt nr 65

65. Badania diagnostyczne stóp u dzieci w klasach 1-4 szkół podstawowych na terenie Gminy Piaseczno


Opis projektu

opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Sprzęt będzie zlokalizowany w budynku GOSiR Piaseczno (05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16) natomiast jest on przenośny i będzie wykorzystywany we wszystkich budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Piaseczno

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup sprzętu do diagnostyki wad stóp wraz ze szkoleniem osoby odpowiedzialnej za projekt (platforma diagnostyczna EPS/R1, skaner podologiczny PodoScan 2D27 000 zł
2umowa z osobą przeprowadzającą i analizującą badania12 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

przegląd i konserwacja urządzeń-1000zł