projekt nr 18

18. Piaseczyńscy Młodzi Ratownicy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18.

Skrócony opis projektu

To cykl praktycznych szkoleń dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

Opis projektu

Celem projektu jest wyrobienie w uczestnikach prawidłowych nawyków udzielania pomocy osobom poszkodowanym, tak aby w sytuacji zagrożenia życia nie bali się jej udzielić. Istotne jest aby uczestnicy szkoleń potrafili potem skorzystać z urządzenia ratującego ludzkie życie jakim jest AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny. Sam zakres szkolenia będzie odpowiednio dostosowany do wieku dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie w coraz większej liczbie miejsc publicznych znajdują się urządzenia AED. Niestety nie wiele osób potrafi z nich skorzystać, szczególnie w sytuacji stresogennej. Projekt zakłada przeprowadzenie stosowanych szkoleń dla dzieci i młodzieży tak aby potrafiły poradzić sobie w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.

Zasady korzystania

W projekcie będą mogły wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Piaseczno. Szkolenie planowane jest do przeprowadzenia w klasach IV, V oraz VI. Łącznie ok. 24 klas, każda po ok.25 osób. Łączna ilość dzieci jaka zostałaby przeszkolona to 600 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Szkolenie 70zł /osoba42 000 zł
2Zakup sprzętu do nauki 5 000 zł
Łącznie: 47 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach