projekt nr 65

65. Młodzi dla młodych


Opis projektu

Projekt Młodzi dla młodych ma za zadanie pokazać młodym osobom, że warto rozwijać swoje zainteresowania. Na spotkania planujemy zaprosić YouTubera Ignacego Łukowskiego, kickboxerkę Dorotę Godzinę i blogera Daniela Muniowskiego. Każda z tych osób robi w życiu to, czym się interesowała od lat. Ignacy nagrywa filmy, jest prezenterem programów internetowych, Dorota odnosi ogromne sukcesy w sporcie, a Daniel kolekcjonuje i recenzuje książki. Jeśli osoby nie będą miały wolnych terminów będziemy starali się zaprosić młodych pasjonatów, którzy zainspirują uczniów do szukania w życiu zainteresowań.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Chcemy, by projekt pokazał młodym ludziom, że można robić w życiu to, co się lubi i że hobby jest ważne, bo dzięki niemu poznaje się nowych ludzi i jest się szczęśliwym.

Opis lokalizacji

Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 9 05-500 Piaseczno

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania będą organizowane w filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno na ul. Szkolej 9. Wezmą w nich udział uczniowie, którzy chcieliby dowiedzieć się jak zarabiać na swojej pasji. Spotkania będą otwarte, darmowe, lecz z założenia skierowane do osób uczących się.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Spotkania: 2,5 tys. zł za każde, 7,5 tys. zł łącznie7 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach