projekt nr 5

5. "Pies w mieście Piasecznie"


Lokalizacja

Projekt ma charakter ogólnomiejski - dotyczy wszystkich obszarów gdzie realizowany będzie Budżet Obywatelski czyli:
Piaseczno Centrum I
Piaseczni Centrum II
Piaseczno Północ
Piaseczno Południe

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest zwrócenie uwagi i skłonienie mieszkańców do odpowiedzialności za zachowanie czystości (sprzątanie po swoich pupilach) w mieście Piasecznie.

Opis projektu

Projekt "Pies w mieście Piasecznie" zakłada zainstalowanie w Piasecznie 50 psich stacji - pojemników na psie nieczystości wraz z woreczkami na psie odchody.
Ułatwi to właścicielom psów utrzymanie porządku, czystości w miejscach gdzie wychodzą często na spacery z pupilami. Przykładowo właściciele psów mogą wyrzucić woreczek z nieczystościami przechodząc obok miejsca gdzie znajduje się psia stacja. Dodatkowo projekt zakłada zainstalowanie 100 tabliczek "Sprzątaj po swoim psie" wzdłuż głównych szlaków spacerowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wielokrotnie spotykamy się z tym, że właściciele nie sprzątają po swoich psach. Pies oczywiście jest wiernym towarzyszem człowieka, nie mniej jednak właściciele często nie poczuwają się do obowiązku sprzątania nieczystości po swoich czworonogach. W rezultacie pasy zieleni wzdłuż chodników, przestrzeń publiczna usiana jest psimi nieczystościami. Zainstalowanie psich stacji i zaopatrzenie ich w woreczki na psie odchody ułatwi dbanie o czystość w przestrzeni publicznej jak również zmobilizuje te osoby, które do tej pory tłumaczyły niesprzątanie po psie brakiem woreczków. Co więcej, zainstalowanie tabliczek "Sprzątaj po swoim psie" będzie mobilizowało te osoby, które nie sprzątają do sprzątania jak również będzie pełniło funkcję edukacyjną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

150 psich stacji, średni koszt 1szt psiej stacji to 800zł40 000 zł
2zapas woreczków 1000szt na 1 stację, 100złx50psich stacji5 000 zł
3montaż psich stacji, 50psich stacji x 200zł (montaż)10 000 zł
4tabliczki "Sprzątaj po swoim psie", 100szt tabliczek x 20zł2 000 zł
Łącznie: 57 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Głównym kosztem eksploatacyjnym jaki może się pojawić jest zakup woreczków na nieczystości. Szacowany koszt 5000zł/rok.

Załączniki