projekt nr 5

5. Boiska dla dzieci i młodzieży w Gołkowie i Zalesinku


Lokalizacja

Boiska skrzyżowanie ulic Wołodyjowskiego i 11 Listopada oraz 2 spowalniacze ruchu ul. Wołodyjowskiego.

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy lokalizacji 2 boisk na terenie działki gminnej
(skrzyżowanie ulic Wołodyjowskiego i 11 Listopada)
oraz 2 spowalniaczy ruchu na ul. Wołodyjowskiego.

Bezpieczne miejsce rozrywki dla okolicznych dzieci i młodzieży.

Otwarcie boisk połączone z piknikiem oraz amatorskim turniejem
sportowym dla dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Projekt dotyczy lokalizacji 2 boisk na terenie działki gminnej
(skrzyżowanie ulic Wołodyjowskiego i 11 Listopada)
oraz 2 spowalniaczy ruchu na ul. Wołodyjowskiego.

Położenie boisk i spowalniaczy w załączniku MAPA.

Projekt (załącznik SZKIC) przewiduje na terenie działki:

- zainstalowanie ogrodzenia wysokości 4 m typu siatkowego 42 m x 33 m (kolor niebieski)
  oraz wewnętrznego (kolor zielony),
- przygotowanie boiska do piłki nożnej
  (nawierzchnia trawa z rolki oraz instalacja 2 bramek),
- przygotowania boiska do koszykówki
  (dostosowanie istniejącej nawierzchni ziemnej oraz instalacja 2 koszy),
- na pozostałym terenie zainstalowanie stojaka na 8 rowerów i kosza na śmiecie

Otwarcie boisk połączone z małym piknikiem (amatorskim turniejem sportowym)
dla dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Grupa docelowa dzieci i młodzież, nie ma w Zalesinku i Gołkowie Letnisku
ogólnodostępnego terenu do spędzania czasu wolnego.

Mają bardzo ograniczony dostęp do boiska przy szkole na ul. Głównej
poza zajęciami szkolnymi.

Projekt to propozycja dla dzieci i młodzieży, możliwość gry w piłkę
nożną oraz koszykówkę na zorganizowanym bezpiecznym miejscu.

Bezpieczeństwo w pobliżu boisk ma zwiększyć zainstalowanie
2 spowalniaczy na ul. Wołodyjowskiego.  

Projekt zakłada organizację pikniku i amatorskiego turnieju w piłce nożnej
i koszykówce na tym obiekcie, co ma zachęcić do aktywnego korzystania z obiektu.

Projekt spełnia zadania gminy:
"Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych."

Zasady korzystania

Bezpłatny wstęp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kompletne ogrodzenie siatkowe45 000 zł
2Przygotowanie podłoża trawa z rolki dla boiska piłka nożna22 000 zł
32 bramki 3 m x 2 m do piłki nożnej3 500 zł
42 kosze z tablicą i obręczą6 000 zł
51 stojak na rowery ośmiomiejscowy1 500 zł
61 kosz na śmieci1 000 zł
72 spowalniacze ruchu16 000 zł
8Mały piknik/turniej sportowy5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Opróżnianie kosza na śmieci. Kosz będzie właczony do systemu koszy
na śmiecie zrealizowanego w projekcie Budżetu Obywatelskiego 2018.