projekt nr 1

1. Budowa "wąskiej" tj. ciągu pieszo-rowerowego w ul. Gwalberta w Piasecznie.


Lokalizacja

Ulica Gwalberta od ul. Annhellego do ul. Balladyny. Ciąg pieszo jezdny jest Według wyliczeń Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego 100000 zł

Skrócony opis projektu

Ulica Gwalberta w Piasecznie (Gołkowie Letnisko) nazywana jest potocznie "wąską". Jest to ścieżka, która mieszkańcy mogą przejść wzdłuż całego Gołkowa Letnisko. Od dziesiątek lat służy również uczniom, jako droga do szkoły.

Opis projektu

Ulica Gwalberta jest drogą łączącą większość dróg w Gołkowie Letnisko. Od 2012 roku jest ciągiem pieszo jezdnym ale nieutwardzonym. Ciąg pieszo jezdny zaczyna się od ul. Annhellego a kończy się na ul. Północnej. Według wyliczeń Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego 100000 zł nie wystarczy na cały odcinek, więc zgłaszam odcinek od ul. Annhellego do ul. Balladyny. Według Wydziału wystarczy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ulica Gwalberta jest drogą łączącą większość dróg w Gołkowie Letnisko. Od 2012 roku jest ciągiem pieszo jezdnym ale nieutwardzonym. Jest to ścieżka, która mieszkańcy mogą przejść wzdłuż całego Gołkowa Letnisko. Od dziesiątek lat służy również uczniom, jako droga do szkoły.

Zasady korzystania

Utwardzony ciąg pieszo-rowerowy będzie wygodniejszy do użytkowania i ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1budowa chodnika (ciągu pieszo-rowerowego)100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach