projekt nr 101

101. Klony na Rynku Piaseczyńskim


Opis projektu

Koszt zasadzenia 1 drzewa wyliczacie państwo na 300-900 zł. Znawca tematu - ogrodnicy zapewne wiedzą, jakiej wysokości powinny być to drzewa, aby się przyjęły i aby były zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Znamy ponad 100 gatunków klonu. Na rynku powinien być posadzony klon, który zniesie letnie nasłonecznienie! Znawcy wybiorą gatunek klonu o takich właściwościach. Od gatunku i wielkości docelowej drzewa zależy ich liczba, np. Globosum kulisty, Crimson King, Acer japonicum Vitifolium, klon kappadocki Rubrum... Oczywiście - drzewa sadzimy w ziemi, a nie w donicach, w związku z tym trzeba wyjąć "kwadraty granitowych kostek", przekopać ziemię, dać ziemię ogrodnicza, nawóz, etc. Przy okazji można będzie zdjąć "wianki z latarni". Akcja ma nie tylko wymiar ekologiczny czy estetyczny, ale przede wszystkim społeczny. Znajdzie zrozumienie wśród mieszkańców, którzy na sprawę zieleni miejskiej są ostatnio bardzo wyczuleni. Żywe drzewa na Rynku! PS. Każde drzewo może mieć swojego patrona, np. szkołę. Uczniowie mogą drzewu nadać imię i rozpisać konkurs z tym związany.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Poza walorami wymienionymi powyżej należy dodać i to, że drzewa liściaste są naturalnym środowiskiem dla ptaków (bardziej niż drzewa iglaste). Rynek zyska na bardziej wyraźnym zarysie swojego kształtu. Przestrzeń placu oddzielona zostanie od granitu jezdni. Drzewa będą widoczne od strony wjazdu do centrum miasta, będą dopełnieniem zieleni wysokiej rosnącej po stronie kościoła. O każdej porze roku - wytrzymałe w warunkach miejskich gatunki klonu są piękne.

Opis lokalizacji

Pierzeja płn. Rynku = 3 drzewa i pierzeja zach. = 3 drzewa. Zasadzone w ziemi. Rynek Miejski w Piasecznie po stronie fontanny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Z pracami związanymi z przygotowaniem miejsc do posadzenia - można założyć, że będzie to koszt 400-500 złotych.
2Wyjęcie kostek granitowych w kwadracie 1,5 m x 1,5 m. Koszt zapewne znacznie wzrośnie, jeśli miasto zdecyduje się na przykrycie kwadratu ziemi płytką metalową (jak na ul. Kościuszki)
3Każde drzewo powinno mieć palik wspomagający i pasek mocujący.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Opieka nad zielenią miejską, podlewanie drzew, sprzątanie liści, ewentualny oprysk sezonowy, jeśli będzie taka potrzeba. Służby porządkowe Miasta, które usuwają śmieci z koszy, mogą też zamieść liście. Wydaje się to logiczne. Szacunkowy roczny koszt eksp

Opis realizacji

Realizacja przeniesiona na rok 2019.

Postęp realizacji

Realizacja przeniesiona na rok 2019.