Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 31

31. Zielone przystanki.


Lokalizacja

Wiata przy Sądzie, przy ul. Kościuszki w Piasecznie, przy Puławskiej i innych ulicach w Piasecznie wskazanych przez wydział gospodarowania zielenią.

Skrócony opis projektu

Metamorfoza 10 autobusowych wiat przystankowych. Zielony przystanek - wprowadzi zieleń tam, gdzie jej najczęściej najbardziej brakuje – w pasach drogowych i w miejscach oczekiwania na środek transportu.

Opis projektu

W ramach proponowanej inwestycji miałyby zostać posadzone rośliny przy przystankach autobusowych w mieście np. w gruncie, w skrzyniach, ocieniające pnącza na stelażach na tylnej ścianie przystanku. Projekt zazielenienia każdego przystanku zostałby zlecony profesjonalnej firmie. Dzięki temu takie miejsca byłby bardziej przyjazne i komfortowe dla oczekujących na autobus w upalne dni. Przystanki obsadzone zielenią, porośnięte pnączami (zacienienie) z pewnością umiliłyby czas w oczekiwaniu na przyjazd autobusu w centrum miasta. Proponowane rośliny to sukulenty, czyli rośliny z rodziny gruboszowatych, tzw. kserofity, które potrzebują bardzo mało wody, a jednocześnie tę wodę gromadzą, produkują dużo tlenu, trawy i inne. Wyliczenia mówią, że w ciągu roku taki przystanek produkuje około 10 kilogramów tlenu.
Do wykonania potrzebne są stelaże stalowe do każdej wiaty, oraz donice na rośliny, rośliny.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Właściwości zielonego przystanku
Roślinny dach przystanku obniża temperaturę i uprzyjemnia oczekiwanie na autobus w upalny dzień. Zatrzymuje nawet 90% deszczu spadającego na ten dach w ciągu roku. Woda opadowa gromadzona pod przystankiem jest wykorzystywana do nawadniania pnączy na ścianie. Posadzone wokół rośliny produkują rocznie ok. 10 kg tlenu, poprawiają jakość powietrza, zmniejszają ilość pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń.Kiedy rośliny się rozrosną, istniejące w mieście zielone przystanki będą atrakcją dla mieszkańców i osób przyjeżdżających.

Zasady korzystania

Projekt jest ogólnodostępny, bo umiejscowiony w przestrzeni publicznej.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje koszty sprzątania sezonowego, pielęgnacji roślin, wody w trakcie suszy, bieżących remontów, konserwacji , ok 1500 zł.

Opis realizacji

Zielone wiaty zostały zlokalizowane na przystanku Szkolna 01 Piaseczno, na ul.Puławskiej, w sąsiedztwie zielonego skwerku i piekarni. Wiaty zostały pokryte na górze rozchodnikami, dzięki czemu absorbują część opadów oraz zwiększają powierzchnię biologicznie czynną.

Zgodnie z opinią ekspercką projektu, koniecznym jest zmniejszenie ilości lokalizacji realizacji projektu z uwagi na brak prawa Gminy Piaseczno do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Załączniki

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zielone przystanki.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gmina Piaseczno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, w Piasecznie (kod pocztowy 05-500).

Przedstawicielem administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan Temoszczuk tel. 22 70 17 550 mail: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu

Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org w trakcie składania projektów lub głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku zakładania konta w systemie przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś. W pozostałych przypadkach Twoje dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu obywatelskiego w Piasecznie, w tym:
a) umożliwienia zgłoszenia Twojego projektu
b) sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego przez Ciebie projektu
c) zagłosowania na projekty.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu wysyłania do Ciebie informacji o:
a) pojawieniu się nowych komentarzy w dyskusji, w której uczestniczysz,
b) postępach realizacji Twojego projektu, jeżeli zostanie on wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
c) o ewaluacji budżetu obywatelskiego.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu , agata.posniak@piaseczno.eu lub pismo na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z internetowego systemu budżetu obywatelskiego to wystarczy, że podasz nam adres e-mail.
Jeżeli chcesz złożyć projekt w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) nr telefonu i adresu e-mail,
e) PESEL

Jeżeli chcesz zagłosować w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) numer PESEL,
e) adresu e-mail (w przypadku głosowania elektronicznego).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie obywatelskim w Piasecznie.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Pomysłodawca / osoba głosująca w budżecie obywatelskim ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów budżetu obywatelskiego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wydziałom oraz komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, które biorą udział w budżecie obywatelskim.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.