projekt nr 52

52. Youtube od kuchni


Lokalizacja

Centrum Edukacyjno-Multimedialne, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno (ze względu na dużą salę, w której można zorganizować spotkania)

Skrócony opis projektu

Projekt "youtube od kuchni" to projekt skierowany do młodzieży. chcemy pokazać, że pasja jest ważna w życiu każdego człowieka. W tym celu zaprosimy Youtuberów i blogerów, którzy będą opowiadać o swoich działaniach w sieci i być może zachęcą młodzież do poszukiwania własnych ścieżek rozwoju w sieci i nie tylko.

Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Opis w załączniku (formularz)

Zasady korzystania

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1cena za 5-6 spotkań w zależności od wyboru osów15 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach