projekt nr 52

52. Youtube od kuchni


Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Centrum Edukacyjno-Multimedialne, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno (ze względu na dużą salę, w której można zorganizować spotkania)

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1cena za 5-6 spotkań w zależności od wyboru osów15 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach