projekt nr 5

5. Deptak Marusarzówny


Lokalizacja

Inwestycja zrealizowana zostanie na działce 13/104. Odcinek od ulicy Szkolnej do nowo powstałego Placu Zabaw dla dzieci Przy Alei Róż w Piasecznie

Skrócony opis projektu

Przedstawiona inicjatywa ma na celu wykonanie eleganckiego Deptaku wzdłuż Parku Zachodniego na odcinku od ulicy Szkolnej do nowo powstałego Placu Zabaw dla dzieci Przy Alei Róż w Piasecznie. Wzdłuż Deptaku o długości 150 metrów i szerokości 3 metrów powstaną kwietniki oraz kosze na odpady. Deptak zaprojektowany zostanie w stylu spójnym z Parkiem Zachodnim.

Opis projektu

Przedstawiona inicjatywa ma na celu wykonanie eleganckiego deptaku wzdłuż Parku Zachodniego na odcinku od ulicy Szkolnej do nowo powstałego Placu Zabaw dla dzieci Przy Alei Róż w Piasecznie. Inwestycja zrealizowana zostanie na działce 13/104. Wzdłuż Deptaku o długości 150 metrów i szerokości 3 metrów powstaną kwietniki oraz kosze na odpady. Deptak zaprojektowany zostanie w stylu spójnym z Parkiem Zachodnim.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie użytkowany w tym miejscu chodnik jest bardzo wąski, a jego stan techniczny bardzo zły, natomiast szerokość chodnika jest niewystarczająca do swobodnego omijania się. Po niewielkich deszczach na nierównym chodniku tworzą się kałuże uniemożliwiające swobodne przechodzenie. Na uwagę zasługuje fakt, że wskazany chodnik łączy pobliskie osiedla z pocztą i bazarkiem co powoduje, że jest bardzo mocno uczęszczany przez mieszkańców pobliskich bloków i wymaga pilnej przebudowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wybudowanie Deptaku z kostki (~500 m2 kostki brukowej) 90 000 zł
25 koszy na odpady oraz 10 kwietników10 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki