projekt nr 18

18. Śpiewające ptaki oraz rude wiewiórki w parkach, skwerach i zieleńcach - zamontujmy budki lęgowe i obserwujmy ptaki!


Lokalizacja

Na terenie miasta zawiesimy nowych minimum 105 różnego typu budek lęgowych na drzewach (skwery, park i cmentarze, drzewa przy szkołach i przedszkolach, na "Górkach Szymona") oraz budynkach użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, przedszkola)!

Skrócony opis projektu

Zastanawialiście się dlaczego w Piasecznie coraz mniej słychać "śpiew" ptaków?

Intensywna zabudowa i wycinka drzew niszczy naturalne legowiska ptaków. Przywróćmy wiosenny świergot ptaków w przestrzeni publicznej - poczujmy się bliżej natury w centrum miasta! Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i rudych wiewiórek w miejskich "ogrodach" i stworzenie internetowej mapy z ich lokalizacją!

Opis projektu

W granicach dopuszczonych Budżetem Obywatelskim w parkach i skwerach, na budynkach użyteczności publicznej, szkołach i przedszkolach, a nawet kontrowersyjnie na cmentarzu komunalnym, zamontujmy budki dla wiewiórek i ptaków! Małe, ciekawe świata zwierzaki cieszą oko, zaciekawiają dzieciaki i młodych ludzi. Coraz więcej nowej zabudowy i wyciętych drzew oddala nas od natury - dajmy jej chociaż troszkę odetchnąć i nadrobić braki, które sami stworzyliśmy.

Priorytetem jest zwiększenie populacji ptaków oraz rudych wiewiórek, tak jak to jest w Łazienkach Królewskich - turyści i mieszkańcy z podziwem spacerują tam. Zróbmy coś takiego u nas - dajmy szanse naturze! "Śpiew" ptaków i ptasie dźwięki. Słuchanie ptaków to wspaniałe doświadczenie. Oto niektóre gatunki, które będą zainteresowane budkami (wg podziału):

Budka typu A1 - sosnówka, czubatka, mazurek, muchołówka żałobna

Budka typu A - wszystkie sikory, muchołówka żałobna, muchołówka białoszyja, wróbel, mazurek, pleszka

Budka typ B - bogatka, pleszka, kowalik, krętogłów, mazurek, wróbel, jerzyk

Budka typ D - siniak, kraska, kowalik, dudek, włochatka, mandarynka, szpak, pleszka

Budka typ E - krzyżówka, gągoł, nurogęś, kawka, sójka

Aby zachować odpowiednie odległości pomiędzy budkami zaproponowano różnorodne "typy budek", aby nie dopuścić do przegęszczenia danego gatunku w jednej lokalizacji.

Polecam:
https://www.glosy-ptakow.pl/
https://youtu.be/fFqjwrxvJIA

W załączeniu zamieszczono grafikę z bloga (projekt Rafał Śniegocki, zdjęcia puszczyka i sikorek Antoni Kasprzak):
http://skrzydlatemysli.erys.pl/blog/?p=1&id_blog=439&lang_id=7&id_post=3449

Założenie jest, aby na terenie miasta zawiesić NOWYCH minimum 105 budek lęgowych dla ptaków i wiewiórek (dla różnorodnych gatunków, dużych i tych najmniejszych) na drzewach (skwery, park i cmentarze) oraz budynkach użyteczności publicznej jak np. szkoły!

MAPA LOKALIZACJI BUDEK LĘGOWYCH w Internecie!!!

Wszystkie budki (te już zawieszone w czasie ostatnich kilku lat przez Urząd MiG Piaseczno oraz nowe powieszone w ramach BO) zostaną ZINWENTARYZOWANE (wraz ze zdjęciami i opisem dla każdego gatunku) i umieszczone w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy na publicznej stronie Gminy Piaseczno, tak aby każdy mieszkaniec mógł BEZPŁATNIE obejrzeć gdzie zostały wywieszone i gdzie na wiosnę można podziwiać ptaki, robić im zdjęcia i słuchać ich śpiewu!
Mapa będzie zawierała, oprócz zdjęcia każdej budki, także takie dane jak: rok wywieszenia, dokładną lokalizację geograficzną, informacje o jej stanie, typ budki, przeznaczenie dla jakich gatunków jest przewidziana. Idealne rozwiązanie dla hobbystów fotografów, którzy chcieliby mieć możliwość fotografowania wybranych gatunków ptaków.

Powyższa mapa pozwoli zorientować się mieszkańcom, gdzie jest najwięcej, a gdzie najmniej budek lęgowych oraz gdzie warto iść na spacer z rodziną i dziećmi - obserwować naturę w jej najpiękniejszej ptasiej odsłonie! Jednocześnie interaktywna mapa pozwoli badać, czy występuje w danym rejonie przegęszczenie danego rodzaju budek lęgowych, czy raczej ich brak i jak temu zapobiec, a więc będzie to idealne narzędzie do dbania o zachowanie należytego zrównoważonego rozwoju w liczbie i lokalizacji budek lęgowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Hobby dotyczące poznawania "natury" poprzez obserwację np. ptaków dbających o swoje młode oraz towarzyszący temu śpiew ptaków jest bardzo kojący dla ludzi. Stworzenie m.in. interaktywnej mapy poprzez zinwentaryzowanie wszystkich budek pozwoli ocenić nasycenie budkami lęgowymi na terenie Piaseczna oraz umożliwi fotografom amatorom obserwację natury. Jednocześnie priorytetem jest oddanie naturze części miejsca, którą jako rozwijające się społeczeństwo z każdym rokiem odbieramy przyrodzie.

Ciekawe inspiracje oddające charakter i efekty zastosowania w praktyce projektu:

https://youtu.be/fFqjwrxvJIA

https://www.glosy-ptakow.pl/

https://web.facebook.com/864671750264541/photos/a.864671820264534.1073741826.864671750264541/1360956270636084/?type=3

Zasady korzystania

Ogólnodostępny!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budki lęgowe dla ptaków 100 sztuk (park miejski, skwery, cmentarz komunalny, budynki publiczne, urzędy, szkoły podstawowe, przedszkola - głównie na budynkach) - około 50zł/sztuka5 000 zł
2Budki lęgowe dla wiewiórek 5 sztuk (park miejski, skwery, trakt nad Perełką - wyłącznie wysoko na drzewach) - około 50zł/sztuka250 zł
3Montaż1 000 zł
4Przygotowanie internetowej mapy inwentaryzacji wszystkich "gminnych budek lęgowych" ze zdjęciami wraz z opisem i umieszczenie jej na ogólnodostępnym portalu gminnym SIP 4 400 zł
Łącznie: 10 650 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Raz do roku należy oczyścić budki i sprawdzić ich stan.