projekt nr 68

68. Nowe drzewa akacjowe z kwiatami przy ul. Kilińskiego w Piasecznie


Opis projektu

Projekt zakłada posadzenie drzew akacjowych z zaznaczonych miejscach, zgodnie z załącznikiem do niniejszego formularza. Zwiększy to atrakcyjność miejsca oraz poprawi samopoczucie mieszkańców. W ramach projektu na terenach należących do Gminy Piaseczno zostaną zasadzone drzewa z gatunku "Robina Akacjowa" umilająca przepięknym zapachem przestrzeń miejską i dająca jednocześnie cień dla mieszkańców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Brak cienia, świeżego powietrza oraz smog jest bardzo niebezpieczny dla seniorów oraz najmłodszych mieszkańców.

Opis lokalizacji

ul. Kilińskiego

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny oraz poprawa środowi

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1sadzenie pojedynczo drzew to 500zł za sztukę-minimum10 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt może być spowodowany dewastacją lub typowymi pracami pielęgnacyjnymi jak przycięcie suchych gałęzi, itp.
Szacunkowy koszt 100zł