projekt nr 24

24. Zielona strefa relaksu dla uczniów.


zielona strefa relaksu

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, Aleja Kalin 30 - działka nr 77 obręb 56

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest utworzenie zielonej strefy relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie - Aleja Kalin 30. W przyjaznym otoczeniu nawiązującym do charakteru okolic rzeki Jeziorki pojawiłyby się wokół dziedzińca szkoły elementy małej architektury np. drewniana zadaszona altanka, dodatkowe ławki, miejski hamak,  donice z kwiatami jak również pojawiłyby się nowe nasadzenia roślin.

Opis projektu

Obecnie część terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie (Aleja Kalin 30)  sąsiadującego z boiskiem narażona jest na dużą ekspozycję słoneczną. Celem projektu jest stworzenie terenu, placu gdzie uczniowie mogliby schronić się przed słońcem, strefy relaksu, która charakteryzowałaby się dużą ilością zieleni.  Zorganizowanie takiej przyjaznej, zielonej przestrzeni może przyczynić się do częstszego przebywania uczniów na świeżym powietrzu.  Na wskazanym placu pojawiłyby się: drewniana altanka, drewniane ławki, miejski hamak, donice z kwiatami,  które wkomponowałyby się w zielony, naturalny charakter terenu - wokół rzeki Jeziorki, jak również wokół placu zostałyby nasadzone dodatkowe  rośliny, drzewa, tak aby z czasem dawać coraz większy cień.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie część terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie (Aleja Kalin 30)  sąsiadującego z boiskiem narażona jest na dużą ekspozycję słoneczną. Celem projektu jest stworzenie terenu, placu gdzie uczniowie mogliby schronić się przed słońcem, strefy relaksu, która charakteryzowałaby się dużą ilością zieleni.  Zorganizowanie takiej przyjaznej, zielonej przestrzeni może przyczynić się do częstszego przebywania uczniów na świeżym powietrzu.

Zasady korzystania

Wskazany teren jest ogólnodostępny.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki