projekt nr 39

39. Zielony Zakątek dla Uczniów


Opis projektu

Obecnie część terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie (Aleja Kalin 30) sąsiadującego z boiskiem narażona jest na dużą ekspozycję słoneczną. Celem projektu jest stworzenie terenu, placu gdzie uczniowie mogliby schronić się przed słońcem, strefy relaksu, która charakteryzowałaby się dużą ilością zieleni. Zorganizowanie takiej przyjaznej, zielonej przestrzeni może przyczynić się do częstszego przebywania uczniów na świeżym powietrzu. Na wskazanym placu pojawiłyby się: drewniana pergola, drewniane ławki, które wkomponowałyby się w zielony, naturalny charakter terenu - wokół rzeki Jeziorki, jak również wokół placu zostałyby nasadzone rośliny, drzewa, tak aby z czasem dawać coraz większy cień.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Obecnie część terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie (Aleja Kalin 30) sąsiadującego z boiskiem narażona jest na dużą ekspozycję słoneczną. Celem projektu jest stworzenie terenu, placu gdzie uczniowie mogliby schronić się przed słońcem, strefy relaksu, która charakteryzowałaby się dużą ilością zieleni. Zorganizowanie takiej przyjaznej, zielonej przestrzeni może przyczynić się do częstszego przebywania uczniów na świeżym powietrzu.

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, Aleja Kalin 30 - działka nr 77 obręb 56

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Wskazany teren jest ogólnodostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Pergola drewniana30 000 zł
2Ławki drewniane10 000 zł
3Nasadzenia roślin - pnącza, bluszcz itp.2 500 zł
4Nasadzenia roślin i drzew wokół placu gdzie powstanie pergola7 500 zł
5Projekt10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach