projekt nr 20

20. Doświetlenie Boiska Trawiastego i Bieżni na ul. 1-go Maja 16 w Piasecznie


Lokalizacja

Piaseczno, Stadion Miejski  . ul. 1-go Maja 16

Skrócony opis projektu

Stadion Miejski w Piasecznie przy ul. 1-go Maja 16  w ostatnich lata bardzo wypiękniał, budowane są nowe obiekty, coraz więcej mieszkańców korzysta zarówno z boisk  a także z bieżni lekkoatletycznej. W ciągu tygodnia mieszkańcy pracują , więc korzystać z obiektów sportowych mogą głównie w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych.Dodatkowe oświetlenia bardzo pomoże

Opis projektu

Boisko piłkarskie oraz bieżnia wykorzystywane jest przez grupy sportowe oraz mieszkańców, korzystanie z tych obiektów w godzinach wieczornych , w szczególności poza sezonem letnim jest mocno ograniczone przez brak  pełnego oświetlenia. GOSiR Piaseczno robi bardzo dużo, aby oba te obiekty były doświetlone I systematycznie zwiększa ilość punktów oświetleniowych wokół boiska oraz bieżni.  Projekt ten dodatkowych wsparciem tych działań i pokazaniem, iż mieszkańcy zauważają te działania, doceniają i ze swojej strony chcą pomóc.

Zwiększenie punktów oświetleniowych pomoże w sposób bardziej efektywny   korzystać z obiektów sportowych przez mieszkańców.Praktycznie do godz. 22 .00 będzie można korzystać z obiektów sportowych. Ideałem jest doprowadzeniem do sytuacji kiedy po zmroku będzie można odbywać zawody sportowe na obiektach. Jednakże w pierwszym etapie  wykorzystywanie po zmroku boiska i bieżni do celów treningowych będzie wystarczające

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Z boiska oraz bieżni przy 1-maja 16 w Piasecznia  korzystają kluby sportowe współpracujące z Gminą Piaseczną i szkolące dzieci, młodzież oraz dorosłych z Gminy Piaseczno. Rekreacyjnie obiekty te także wykorzystywane przez mieszkańców Piaseczna.

Zwiększenie mocy oświetlenia boiska oraz bieżni umożliwi mieszkańcom i zawodnikom wydłużenie okresu w jakim można korzystać z obiektów  sportowych.

Zasady korzystania

Brak opłat za korzystanie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt dodatkowego oświetlenia6 000 zł
2Realizacja dodatkowych punktów oświetleniowych43 000 zł
Łącznie: 49 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty energii potrzebnej do zasilania punktów oświetleniowych plus bieżąca konserwacja. ok  3000 PLN rocznie