projekt nr 46

46. Sołtysiada 2020


Opis projektu

SOŁTYSIADA – TURNIEJ SOŁECTW GMINY PIASECZNO
Turniej dla 31 sołectw, drużyny składają się z 10 zawodników (5 kobiet, 5 mężczyzn)
TURNIEJ MAJĄCY NA CELU PROPAGOWANIE SPORTU I INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PIASECZNO
Rywalizacja między sołecka w konkurencjach sportowych „z jajem”
Propagowanie sportu wśród dorosłych
Rywalizacja, świetna zabawa – sposób na integrację sołecką
na koniec wspólna zabawa pod chmurką

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Piaseczno postrzegane jest jako sypialnia Warszawy, mieszkańcy "gonią" nie znając się nawet z najbliższymi sąsiadami. Impreza pomoże integrować środowisko, dodatkowo zmobilizuje do uprawiania sportu i poznania sportowych obiektów Piaseczna. jak również zmobilizuje do identyfikacji swojego miejsca zamieszkania, a wszystko pod jednym hasłem w JEDNOŚCi Siła

Opis lokalizacji

Stadion miejski, ul 1-go maja 16

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

W turnieju będą mogły uczestniczyć reprezentacje wszystkich sołectw i miasta Piaseczno składające się z 10 zawodników (5 kobiet i 5 mężczyzn) wybierane przez sołtysów i Burmistrza, a kibicować im będą całe rodzin, sąsiedzi, przyjaciele.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszulki dla uczestników9 000 zł
2opieka sędziowska3 000 zł
3opieka medyczna2 500 zł
4puchary, medale, dyplomy5 000 zł
5nagrody rzeczowe5 000 zł
6zespół muzyczny na zakończenie imprezy4 000 zł
7akcesoria do konkurencji4 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach