projekt nr 82

82. Stojaki dla rowerów dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie


Opis projektu

opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dwa stojaki (1131,61zł cena za 1 szt)2 263,22 zł
2montaż (444,40 cena za montaż 1 szt)888,80 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach