projekt nr 6

6. Szlak historyczny Piaseczno


Lokalizacja

Projekt obejmuje nie tylko wskazanych obszar (nie można zaznaczyć więcej niz jeden). Akcja dotyczyłaby całej starej części Piaseczna.

Skrócony opis projektu

Stworzenie jednego spójnego oznakowania istotnych zabytków Piaseczna położonych przy istniejących ścieżkach spacerowych. W tej chwili część obiektów nie jest oznaczona wcale bądź też tablicami starego typu. Nie ma spójności w oznakowaniu. Dodatkowo nacisk należy położyć na spopularyzowanie tyuch ścieżek wśród mieszkańców, oraz dostęp do informacji na temat obiektów w ścieżkach uwzględnionych

Opis projektu

1. odnowienie istniejacych prawidłowych tablic
2. aktualizacja tablic, które nie są spójne z nowym wzorem tablic (np Dom Zośki, Stara Krauzówka, stacja ciuchci, cmentarz żydowski...)
3. stworzenie tablic na brakujących obiektach (np tablica w miejscu gdzie stała synagoga, tablica na bud ul.Kościuszki 53 "Besserówka", dom Kauna, siedziba NKWD, remiza OSP...)
4. Popularyzacja szlaków na nośnych żródłach informacji (fb, strona www, lokalne media)
5. Opracowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców (mapka, foldery zawierajace szczegółowe informacje, QR kody)
6. Renowacja oznakowania ścieżek

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecne oznakowanie jest niespójne pod względem estetycznym, na wielu obiektach brak jest informacji w ogóle. Coraz więcej osób interesuje się historią naszego miasta, a dostęp do informacji jest dość ograniczony. Wiele istotnych historycznie obiektów pozostaje nieoznaczonych i anonimowych dla napływowych mieszkańców Piaseczna.

Zasady korzystania

dostęp powszechny dla wszystkich zainteresowanych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1materiały do stworzenia/aktualizacji ścieżek15 000 zł
2konsultacje z os kompetentnymi 3 000 zł
Łącznie: 18 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszty renowacji i utrzymania ścieżek - 1000 zł rocznie.