projekt nr 87

87. Gimnastyka dla dorosłych i animacje dla dzieci


Lokalizacja

sala gimnastyczna mała oraz korytarz szkolny w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14

Skrócony opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Opis w załączniku (formularz)

Zasady korzystania

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki

formularz.pdf