projekt nr 87

87. Gimnastyka dla dorosłych i animacje dla dzieci


Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

sala gimnastyczna mała oraz korytarz szkolny w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach