projekt nr 2

2. Gimnastyka dla Seniorów z elementami rehabilitacji


Lokalizacja

Zajęcia realizowane byłyby w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 oraz SP nr 5 w Piasecznie.

Skrócony opis projektu

W ramach projektu 'Gimnastyka dla Seniorów z elementami rehabilitacji' prowadzone byłyby zajęcia mające na celu utrzymanie Seniorów jak najdłużej w jak najlepszej kondycji ruchowej jak również zapewniające im dobre samopoczucie.

Opis projektu

W ramach projektu 'Gimnastyka dla Seniorów z elementami rehabilitacji' prowadzone byłyby  zajęcia gimnastyczne z elementami rehabilitacji. Zadanie ma na celu utrzymanie Seniorów jak najdłużej w jak najlepszej kondycji ruchowej, zapewnienie im dobrego samopoczucia.  Zajęcia prowadzone byłyby np. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18, Szkole Podstawowej nr 2 Aleja Kasztanów 12, Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Zawadzkiego "Zośki"  ul. Główna 50 oraz Szkole Podstawowej nr 5, ul. Szkolna 14 w Piasecznie przez doświadczonego trenera. W każdej ze szkół zajęcia prowadzone byłyby w dwóch grupach, każda po 10-15 osób, raz w tygodniu po 1h (60min.). Ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone byłyby indywidualnie oraz w grupach. Natomiast stopień trudności ćwiczeń byłby odpowiednio dawkowany, biorąc pod uwagę stan zdrowia uczestników. Zajęcia prowadzone byłyby w spokojnym tempie, wśród ćwiczeń znajdowałyby się ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, na zdrowy kręgosłup. Dodatkowo raz na kwartał organizowane byłyby zajęcia ruchowo-integracyjne Nordic Walking (wiosna, lato, jesień) oraz spacery (zima).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt 'Gimnastyka dla Seniorów z elementami rehabilitacji' ma na celu utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, ruchowej wśród Seniorów. Zadanie nastawione jest na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na ich aktywizację społeczną. Jest to projekt bardzo oczekiwany przez mieszkańców. Ćwiczenia gimnastyczne wraz z elementami rehabilitacji miałyby za zadanie poprawę kondycji fizycznej, samopoczucia wśród Seniorów, tych którzy nie mogą brać udziału w zajęciach płatnych. Mieszkańcy widzą potrzebę utworzenia takich zajęć niedaleko miejsca zamieszkania, bez konieczności jazdy autobusem bądź samochodem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wynagrodzenie dla instruktora 36 zajęć x 50 zł (1 grupa), 2 grupy: 1800zł x 2=3600zł, 3600złx4 (szkoły)14 400 zł
2zakup sprzętu sportowego 20 sztuk x 50 zł (kalimaty i inne drobne sprzęty gimnastyczne), 1000złx4 (szkoły)4 000 zł
3wynajem kijków do Nordic Walking, 3 razy w roku x 20 osób x 10zł wynajem sprzętu2 400 zł
Łącznie: 20 800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Projekt w trakcie realizacji
Termin zakończenia: 20.12.2019 r.
Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu na obiektach GOSiR Piaseczno, z przerwą wakacyjną
Wznowienie zajęć 09.2019 r.

Postęp realizacji

Projekt w trakcie realizacji Termin zakończenia: 20.12.2019 r. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu na obiektach GOSiR Piaseczno, z przerwą wakacyjną Wznowienie zajęć 09.2019 r.