projekt nr 89

89. Zajęcia w plenerze- pilates oraz animacje dla dzieci


Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Park Miejski, ul. Zgoda 8 Piaseczno

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach