projekt nr 2

2. Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Piasecznie, ul. 1 Maja 16


Lokalizacja

Stadion Miejski w Piasecznie - ul. 1 Maja 16.

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej jakie znajdują się na Stadionie Miejskim - ul. 1 Maja 16 w Piasecznie o inne urządzenia rekreacyjne, zabawki, w tym m.in o huśtawkę dla osób niepełnosprawnych.

Opis projektu

Na Stadionie Miejskim w Piasecznie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna, z których korzysta wiele osób. Projekt przewiduje doposażenie istniejącego zarówno placu zabaw jak i siłowni zewnętrznej o inne urządzenia rekreacyjne ( w tym urządzenia do street workout), zabawki, tak aby plac mógł być jeszcze bardziej atrakcyjny dla dzieci i osób dorosłych  jak również aby pełnił funkcję integracji społecznej poprzez umieszczenie na placu zabaw huśtawki dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Teren Stadionu Miejskiego przyciąga wielu mieszkańców, którzy chcą korzystać z różnych form aktywności fizycznej. Doskonałą funkcję rekreacyjną spełnia siłownia zewnętrzna jak również plac zabaw dla dzieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zainstalowanie dodatkowych urządzeń rekreacyjnych  zarówno na siłowni zewnętrznej ( w tym urządzeń do street workout) jak również na placu zabaw sprawi, że teren będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców. Dodatkowo plac zabaw pełniłby funkcję integracji społecznej poprzez zainstalowanie na nim huśtawki dla osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Huśtawka dla osób niepełnosprawnych21 000 zł
2Przygotowanie terenu pod nowe urządzania (siłownia zewnętrzna, plac zabaw)7 000 zł
3Drabinka z pylonem2 000 zł
4Ławka z pylonem2 500 zł
5Prostownik pleców3 000 zł
6Prasa nożna 3 500 zł
7Zestaw zabawowy z zjeżdżalniami, tablicą do rysowania, grą w kółko i krzyżyk oraz elementami sprawnościowymi 15 000 zł
8Koszt projektowania 5 000 zł
9Urządzenia do street workout 10 000 zł
Łącznie: 69 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

W ramach projektu zakupiono i zamontowano zestaw do street workoaut oraz elementy placu zabaw: huśtawka wagowa, huśtawka łańcuchowa, gra w kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia, stół do ping-ponga.

Postęp realizacji

W ramach projektu zakupiono i zamontowano zestaw do street workoaut oraz elementy placu zabaw: huśtawka wagowa, huśtawka łańcuchowa, gra w kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia, stół do ping-ponga.

Załączniki