projekt nr 11

11. Rytmika dla Smyka vol. 2


Lokalizacja

Zajęcia powinny odbywać się w Przedszkolu nr 2, Piaseczno, ul. Longinusa 25.

Skrócony opis projektu

Do wyceny projektu przyjęto, że koszt udziału dziecka w zajęciach wynosi 35 zł miesięcznie. Stąd koszt miesięczny dla 75 osób (4 grup przedszkolnych) wynosi 2625 zł, zatem koszt zajęć prowadzonych przez 8 miesięcy to 21 000 zł.
Do tego należy doliczyć koszt organizacji teatrzyków dla dzieci, ok. 5 600 (8 x 700 zł).

Opis projektu

Dzięki rytmice dzieci, obok rytmu , interpretują również inne elementy muzyki, takie jak dynamikę, frazę, tempo, akcenty itd. Nie jest to analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji. Ćwiczenia rytmiczne uczą koncentracji, wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i chęć wcielania się w role, chcemy wprowadzić elementy dramy do organizowanych zajęć. Poprzez dramę dzieci uczą się analizować różne reakcje: pozytywne, negatywne, jednocześnie dokonują korekty zachowań: percepcyjnych, intelektualnych, motywacyjnych, społeczno- moralnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki rytmice dzieci, obok rytmu , interpretują również inne elementy muzyki, takie jak dynamikę, frazę, tempo, akcenty itd. Nie jest to analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji. Ćwiczenia rytmiczne uczą koncentracji, wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i chęć wcielania się w role, chcemy wprowadzić elementy dramy do organizowanych zajęć.

Zasady korzystania

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 zajęcia prowadzone przez 8 miesięcy21 000 zł
2Organizacja teatrzyków dla dzieci 5 600 zł
Łącznie: 26 600 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach