projekt nr 11

11. Rytmika dla Smyka vol. 2


Opis projektu

Dzięki rytmice dzieci, obok rytmu , interpretują również inne elementy muzyki, takie jak dynamikę, frazę, tempo, akcenty itd. Nie jest to analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji. Ćwiczenia rytmiczne uczą koncentracji, wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i chęć wcielania się w role, chcemy wprowadzić elementy dramy do organizowanych zajęć. Poprzez dramę dzieci uczą się analizować różne reakcje: pozytywne, negatywne, jednocześnie dokonują korekty zachowań: percepcyjnych, intelektualnych, motywacyjnych, społeczno- moralnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Dzięki rytmice dzieci, obok rytmu , interpretują również inne elementy muzyki, takie jak dynamikę, frazę, tempo, akcenty itd. Nie jest to analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji. Ćwiczenia rytmiczne uczą koncentracji, wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i chęć wcielania się w role, chcemy wprowadzić elementy dramy do organizowanych zajęć.

Opis lokalizacji

Zajęcia powinny odbywać się w Przedszkolu nr 2, Piaseczno, ul. Longinusa 25.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 zajęcia prowadzone przez 8 miesięcy21 000 zł
2Organizacja teatrzyków dla dzieci 5 600 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach