projekt nr 103

103. E-senior w świecie aplikacji mobilnych


Lokalizacja

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, Tadeusza Kościuszki 49 05-500 Piaseczno

Skrócony opis projektu

Projekt jest  skierowany do osób po 50. roku życia, którzy chcieliby poznać podstawy obsługi urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS. Zakupiony sprzęt pozwoli przeprowadzić szereg szkoleń grupowych oraz indywidualnych dla osób posiadających lub chcących posiadać urządzenia mobilne, lecz nie umiejących we własnym zakresie zgłębić  ich możliwości i w pełni wykorzystać ich w codziennym życiu.

Opis projektu

Głównym zadaniem projektu jest przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych szkoleń skierowanych do osób po 50. roku życia, które na co dzień nie posiadają urządzeń mobilnych lub posiadają je, ale z różnych powodów nie potrafią albo nie mogą wykorzystywać w pełni ich możliwości w różnych aspektach życia codziennego (informacyjnych, edukacyjnych, kulturowych, a także w celach rozrywkowych. Szkolenia przyczynią się do wzrostu świadomości związanej z nowymi technologiami oraz będą niwelować lęk przed nimi. Uczestnicy ponadto będą uważniejszymi użytkownikami sieci i będą krytycznie podchodzić do treści zamieszczanych w Internecie.

Szkolenia przybierałyby formę zajęć grupowych (do 4 osób) oraz indywidualnych. W założeniu projektu szkolenia grupowe byłyby prowadzone w dwóch grupach miesięcznie, a same zajęcia trwałyby dwanaście godzin (sześć dwugodzinnych spotkań) oraz dotyczyłyby:
- podstawowej obsługi urządzenia, tj. wykorzystania przycisków oraz ekranu dotykowego do interakcji z systemem operacyjnym,
- bezpiecznego użytkowania urządzenia, m.in. sposobów zabezpieczania się przed szkodliwym oprogramowaniem mogącym skutkować utratą lub wyciekiem danych,
- instalowania oraz usuwania aplikacji,
- aplikacji pomocnych w komunikacji,
- aplikacji tematycznie związanych z edukacją,
- aplikacji tematycznie związanych z rozrywką,
- aplikacji tematycznie związanych z informacją,
- aplikacji tematycznie związanych z kulturą,
- nawigacji GPS oraz jej praktycznego zastosowania.

Zajęcia indywidualne byłyby organizowane niezależnie od zajęć grupowych. Same spotkania trwałyby godzinę, a termin i tematyka byłyby uzgadniane każdorazowo z osobą zainteresowaną i dostosowane do jej potrzeb i możliwości.

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest zakupienie dwóch tabletów graficznych, które wraz z pozostałymi urządzeniami posłużą do zajęć międzypokoleniowych. Młodzi uczestnicy będą mieli zadanie pomóc swoim dziadkom w obsłudze urządzeń. Ponadto chcielibyśmy, aby przy pomocy zakupionych urządzeń zostały nagrane wspomnienia osób starszych, co przyczyniłoby się do powstania bazy wspomnień naszych mieszkańców oraz krzewienia lokalnej historii i idei „Małej ojczyzny". Zajęcia będą odbywać się w parach: dziadkowie - wnuczęta lub seniorzy - wolontariusze.

W ramach projektu zostanie zakupione łącznie dziesięć urządzeń mobilnych, które zostaną wykorzystane w działaniach związanych z poszerzeniem wiedzy o nowych technologiach wśród seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Choć przeważają na rynku urządzenia z systemem operacyjnym Android, to często spotyka się, że osoby starsze posiadają lub chcą nabyć sprzęt z systemem iOS. Dlatego też projekt przewiduje zakup czterech urządzeń z systemem Android (wielkość ekranu minimum 10 cali - dla lepszego komfortu pracy) oraz 4 urządzeń z systemem iOS (wielkość ekranu minimum 10 cali - dla lepszego komfortu pracy) oraz dwóch tabletów graficznych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jesteśmy społeczeństwem, w którym długość życia wzrasta, a nowe technologie mają coraz większy wpływ na nasze funkcjonowanie. Dlatego tak ważna jest walka z wykluczeniem cyfrowym oraz edukowanie społeczeństwa o możliwościach, jakie niesie korzystanie z nowych technologii.  Należy pokazać, że obcowanie z nimi nie jest złem koniecznym, a one same mogą pomóc w codziennych sprawach, takich jak:  zakupy, rezerwacje, sprawdzenie połączenia komunikacyjnego, itp.

Ponadto urządzenia mobilne są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób  starszych, gdyż są mniejsze i bardziej praktyczne niż laptopy czy notebooki, mają stosunkowo duży wyświetlacz a także dotykowy panel – co wbrew pozorom jest łatwiejsze  niż korzystanie z myszki czy touchpada.

Osoby starsze są bardzo dużą częścią naszej społeczności. Społeczności, która ma prawo do informacji, wiedzy i rozrywki, dlatego warto sfinansować projekt z pieniędzy publicznych, gdyż jednym z priorytetów powinna być walka z wkluczeniem cyfrowym.

Zasady korzystania

Działania projektowe będą całkowicie bezpłatne i dostępne, dla każdej zainteresowanej osoby po 50. roku życia. Ponadto raz zakupiony sprzęt będzie służył przez kilka lat wielu osobom i nie będzie generował kosztów dodatkowych w późniejszych latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Tablet Samsung Galaxy Tab A 1 300 zł
2Tablet Samsung Galaxy Tab A 1 300 zł
3Tablet Samsung Galaxy Tab A 1 300 zł
4Tablet Samsung Galaxy Tab A 1 300 zł
5Tablet APPLE iPad MP1J2FD/A2 400 zł
6Tablet APPLE iPad MP1J2FD/A2 400 zł
7Tablet APPLE iPad MP1J2FD/A2 400 zł
8Tablet APPLE iPad MP1J2FD/A2 400 zł
9Tablet graficzny WACOM Intuos Pro L2 000 zł
10Tablet graficzny WACOM Intuos Pro L2 000 zł
Łącznie: 18 800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Po zakupie urządzeń mobilnych w ramach Budżetu Obywatelskiego - edycja 2018 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zostały uruchomione zajęcia dla osób po 50. roku życia
z podstaw obsługi smartfonów i tabletów. Przez cały 2018 rok, każdy zainteresowany mógł skorzystać z urządzeń mobilnych dostępnych w bibliotece (na miejscu), a także praktycznie zaznajomić się z ich obsługą.
Do dyspozycji użytkowników na stanie Biblioteki znajduje się 6 urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz 3 urządzenia z systemem Android. Dodatkowo zostały zakupione 2 tablety graficzne, dzięki którym najmłodsi użytkownicy wraz z opiekunami, mogą wspólnie tworzyć prace graficzne oraz rozwijać swoje zainteresowania związane z nowymi technologiami.

Postęp realizacji

Po zakupie urządzeń mobilnych w ramach Budżetu Obywatelskiego - edycja 2018 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zostały uruchomione zajęcia dla osób po 50. roku życia z podstaw obsługi smartfonów i tabletów. Przez cały 2018 rok, każdy zainteresowany mógł skorzystać z urządzeń mobilnych dostępnych w bibliotece (na miejscu), a także praktycznie zaznajomić się z ich obsługą. Do dyspozycji użytkowników na stanie Biblioteki znajduje się 6 urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz 3 urządzenia z systemem Android. Dodatkowo zostały zakupione 2 tablety graficzne, dzięki którym najmłodsi użytkownicy wraz z opiekunami, mogą wspólnie tworzyć prace graficzne oraz rozwijać swoje zainteresowania związane z nowymi technologiami.

Załączniki