projekt nr 45

45. Piłkarskie przedszkola


Lokalizacja

10 wybranych przedszkoli gminy Piaseczno (niezbędna lokalizacja, gdzie podczas słonecznych dni będzie można przeprowadzić zajęcia plenerowe)

Skrócony opis projektu

Sportowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej w przedszkolach na terenie Piaseczna

Opis projektu

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci z przedszkoli Piaseczyńskich. Zajęcia odbywające się w 10 wybranych przedszkolach (niezbędna infrastruktura do zajęć) gdzie najmłodsi mieszkańcy Piaseczna będą mogli uczestniczyć w zorganizowanych  pod opieką wykwalifikowanej kadry zajęciach sportowych.
każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzyma koszulkę Piłkarskich przedszkoli. celem pomysłu jest krzewienie kultury fizycznej wśród najmłodszych, wychowanie w duch fair play a co najważniejsze dobra zabawa. Wszystko zgodnie z maksymą Uczymy, Szkolimy, Bawimy piaseczyńskich milusińskich

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt zabezpieczy zajęcia dla najmłodszych i pomoże w budowaniu ducha Fair Play. Obecne
duże zainteresowanie sportem zostanie uzupełnione o profesjonalne zorganizowanie zajęć dla najmłodszych mieszkańców Piaseczna. Niestety ale w dzisiejszych
czasach musimy my organizować zajęcie dla dzieci aby odciągnąć ich od komputerów, konsoli gier i TV, a przy okazji wzmocnić ogólny rozwój najmłodszych.

Zasady korzystania

Na zajęcia będą mogły uczestniczyć dzieci uczęszczające do Piaseczyńskich przedszkoli(10 wybranych lokalizacji) po wcześniejszej deklaracji u dyrekcji przedszkoli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszulki dla uczestników8 000 zł
2opieka instruktorska8 000 zł
3sprzęt do prowadzenia zajęć4 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach