projekt nr 61

61. Ćwiczenia korekcyjne stóp dzieci szkół podstawowych


Opis projektu

opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Budynek i stadion GOSiR Piaseczno, ul. 1 Maja 16

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wynagrodzenie dla instruktora 50 zajęć x 50zł x 6 grup15 000 zł
2zakup sprzętu sportowego 20 szt x 250zł (kalimaty, woreczki, taśmy i inne drobne sprzęty gimnastyczne)5 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach