projekt nr 53

53. Dosadzenie pięćdziesięciu drzew w Piasecznie


Lokalizacja

Teren miasta Piaseczna i gminy. Teren Szkoły Podstawowej nr 5 i byłego gimnazjum przy ul. Sikorskiego, teren placu zabaw na wprost od tego gimnazjum- jedna część placu jest porośnięta trawą- brak tam drzew- teren jest duży. okolice ul. szkolnej- osiedle po obu  jej stronach i okolice Ptasiego Osiedla, okolice ul. Młynarskiej. Inne tereny w mieście które wskaże gmina.

Skrócony opis projektu

Projekt ma polegać na dosadzeniu 50 drzew odpornych na warunki miejskie. Projekt ma dotyczyć obszaru miasta Piaseczna. Wnioskodawca podaje pomysły na rozmieszczenie tych drzew- wstępną lokalizację. Eksperci z gminy weryfikują tą lokalizację, ewentualnie zmieniają w ten sposób aby jak najwięcej drzew dosadzonych zostało na terenie miasta. Projekt dotyczy okresu wiosny 2020 roku.

Opis projektu

Opis w załączniku (formiarzu)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Opis w załączniku (formiarzu)

Zasady korzystania

Opis w załączniku (formiarzu)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1posadzenie 50 drzew75 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

kalkulacja w załączniku (formularz)

Opis realizacji

W ramach projektów Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. posadzono 50 szt. lip drobnolistnych „Rancho” przy ul. Szkolnej i Młynarskiej . Przy ulicach Kilińskiego, Kusocińskiego, Fabrycznej i Wojska Polskiego cieszyć się możemy robiniami Małgorzaty (20 szt.). Koszt posadzenia jednego takiego drzewa wraz z zakupem materiału oraz roczną pielęgnacją wynosi 1 192,32 zł brutto. Drzewa posadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego objęte są roczną pielęgnacją przez firmę wykonującą nasadzenia, która ma również dbać o ich odpowiednie podlewanie.

https://piaseczno.eu/nowe-drzewa-i-laki-kwietne/

Postęp realizacji

W ramach projektów Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. posadzono 50 szt. lip drobnolistnych „Rancho” przy ul. Szkolnej i Młynarskiej . Przy ulicach Kilińskiego, Kusocińskiego, Fabrycznej i Wojska Polskiego cieszyć się możemy robiniami Małgorzaty (20 szt.). Koszt posadzenia jednego takiego drzewa wraz z zakupem materiału oraz roczną pielęgnacją wynosi 1 192,32 zł brutto. Drzewa posadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego objęte są roczną pielęgnacją przez firmę wykonującą nasadzenia, która ma również dbać o ich odpowiednie podlewanie. https://piaseczno.eu/nowe-drzewa-i-laki-kwietne/

Załączniki

formularz.pdf