projekt nr 53

53. Dosadzenie pięćdziesięciu drzew w Piasecznie


Opis projektu

Opis w załączniku (formiarzu)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Opis w załączniku (formiarzu)

Opis lokalizacji

Teren miasta Piaseczna i gminy. Teren Szkoły Podstawowej nr 5 i byłego gimnazjum przy ul. Sikorskiego, teren placu zabaw na wprost od tego gimnazjum- jedna część placu jest porośnięta trawą- brak tam drzew- teren jest duży. okolice ul. szkolnej- osiedle po obu jej stronach i okolice Ptasiego Osiedla, okolice ul. Młynarskiej. Inne tereny w mieście które wskaże gmina.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opis w załączniku (formiarzu)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1posadzenie 50 drzew75 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

kalkulacja w załączniku (formularz)