projekt nr 1

1. Modernizacja ciągu pieszego przy Parku Zachodnim


Opis projektu

Projekt polega na wymianie nawierzchni (wyburzenie zniszczonej nawierzchni asfaltowej ułożonej na płytkach chodnikowych) nie wymaga dokumentacji technicznej, ani pozwoleń na budowę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Chodnik o dużym natężeniu ruchu pieszych, podczas opadów deszczu i roztopów śniegu ze względu na zniszczenia i nierówności z głębokimi kałużami nie nadaje się do użytku.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

1. Chodnik i ciąg pieszo-jezdny jest dostępny dla wszystkich mieszkańców bez ograniczeń czasowych
- uczniowie szkół, podstawowej nr 5 i gimnazjum nr 1
- przedszkole nr 5
- osoby korzystające z nowego parku
- osoby w drodze na zakupy w pawilonie Szkolna 16 (poczta, sklepy, przychodnia) oraz na bazarku
2. Korzystanie jest bezpłatne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zerwanie istniejącej nawierzchni betonowej31 500 zł
2Budowa nowego chodnika 36 400 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach