projekt nr 1

1. Modernizacja ciągu pieszego przy Parku Zachodnim


Skrócony opis projektu

Modernizacja (zniszczony asfalt) chodnika między budynkiem Kusocińskiego 14A, a przedszkolem i nowym parkingiem miejskim oraz odcinka ciągu pieszo-jezdnego od parku w kierunku przejścia między budynkami Kusocińskiego 14A i Kusocińskiego 12. Chodnik szerokości 1,5 m oraz odcinek ciągu szerokości istniejącego w parku wykonać z kostki betonowej.

Opis projektu

Projekt polega na wymianie nawierzchni (wyburzenie zniszczonej nawierzchni asfaltowej ułożonej na płytkach chodnikowych) nie wymaga dokumentacji technicznej, ani pozwoleń na budowę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Chodnik o dużym natężeniu ruchu pieszych, podczas opadów deszczu i roztopów śniegu ze względu na zniszczenia i nierówności z głębokimi kałużami nie nadaje się do użytku.

Zasady korzystania

1. Chodnik i ciąg pieszo-jezdny jest dostępny dla wszystkich mieszkańców bez ograniczeń czasowych
- uczniowie szkół, podstawowej nr 5 i gimnazjum nr 1
- przedszkole nr 5
- osoby korzystające z nowego parku
- osoby w drodze na zakupy w pawilonie Szkolna 16 (poczta, sklepy, przychodnia) oraz na bazarku
2. Korzystanie jest bezpłatne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zerwanie istniejącej nawierzchni betonowej31 500 zł
2Budowa nowego chodnika 36 400 zł
Łącznie: 67 900 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach