projekt nr 21

21. Poprawa szkolenia zawodników - zakup sprzętu do pomiaru parametrów motorycznych


Opis projektu

Celem badań jest ocena potencjału oraz wzrostu elementów motoryki dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta Piaseczno. Badania odbywałyby się 2 razy w roku w szkołach podstawowych na terenie miasta Piaseczno. Badania przeprowadzane będą bezpłatnie przez wykwalifikowanych trenerów dyscyplin sportowych a sprzęt będzie możliwy do wypożyczenia ( bezpłatnie) od GOSiR Piaseczno.

Pomiary motoryki wśród dzieci i młodzieży pozwolą na aktywizację młodzieży szkolnej do uprawiania sportu w stowarzyszeniach działających na terenie miasta Piaseczno. Dzięki pomiarom można ocenić potencjał dziecka , odkryć talent i predyspozycje do uprawiania konkretnej dyscypliny sportu. Właściwa ocena predyspozycji dziecka może jeszcze bardziej go zmotywować do sportowego stylu życia.

Wyniki testów będą jawne i możliwe o wglądu dla rodziców.

Profesjonalny sprzęt składałby się z : kompletu fotokomórek, plarformy dynamicznej, kamery cyfrowej, zegarów cyfrowe, zestway do analizy składu ciała, maszyny do pomiaru szybkości reakcji Blink Pro. Narzędzia do testowania skoków pionowych, plyometryki i treningu mocy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Na terenie miasta Piaseczno zarejsrowanych ponad 30 stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie rozwoju sportu i rekreacji. Różnego rodzaju dyscypliny uprawia ok 2000 dzieci młodzieży. Wysokiej klasy profesjoalny sprzęt jest dość drogi. Po za tym wykorzystywany byłby tylko przez jeden podmiot. Będąc własnością Miasta Piaseczno może być stosowany w we wszystkich szkołach na terenie Miasta Piaseczno.

Opis lokalizacji

Całe Miasto Piaseczno

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Sprzęt zakupiony przez GOSiR Piaseczno były wypożyczany stowarzyszeniom prowadzącym szkolenie bezpłatnie. Ponadto 2 razy w roku wykorzystywany byłby we wszystkich szkołach podstawowych w ramach zajęć wychowania fizycznego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1System Smart Speed PRO - 4 bramkowy z oprogramowaniem67 000 zł
2Zestaw dwóch tablic do treningu uderzeń z czujnikami Smart Shox9 000 zł
3Mata do oceny i treningu skoczności Smart Jump7 000 zł
4Tanita DC 360 - Analizator Składu Ciała8 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Ewentualne przeglądy lub konserwacja 500 -800 PLN rocznie

Opis realizacji

Projekt w trakcie procedury wyłonienia dostawcy. Termin złożenia ofert: 5.07.2019 r.; przewidywany termin dostawy: 31.07.2019 r.

Postęp realizacji

Projekt w trakcie procedury wyłonienia dostawcy. Termin złożenia ofert: 5.07.2019 r.; przewidywany termin dostawy: 31.07.2019 r.