projekt nr 64

64. Jak wspomagać młodego sportowca? Warsztaty


Lokalizacja

Miasto Piaseczno, stadion miejski, ul. 1 Maja 16 lub jedna ze szkół podstawowych na terenie miasta

Skrócony opis projektu

Warsztaty prowadzone przez uznanych psychologów sportowych, pedagogów oraz dyrektorów największych Akademii i klubów sportowych w Polsce. kilkugodzinne (całodzienne) zajęcia pozwolą chętnym rodzicom na uzupełnienie swojej wiedzy pedagogicznej w zakresie roli rodzica w procesie treningowym młodego sportowca.

Opis projektu

Warsztaty prowadzone przez uznane autorytety mają na celu uświadomić jaką rolę odgrywają rodzice w edukacji sportowej swoich pociech. Zajęcia wykładowe i warsztatowe podniosą umiejętności wychowawcze rodziców i wskażą co i jak należy robić by młody sportowiec rozwijał się harmonijnie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W Piasecznie, w wielu klubach sportowych dotowanych przez miasto, sport uprawia tysiące dzieci. Corocznie miasto i gmina Piaseczno dotuje te stowarzyszenia na kwotę ok. 2,5mln złotych. Warsztaty umiejętności pedagogicznych dla rodziców młodych sportowców podnoszą wiedzę rodziców o zasadach, według których powinni wspomagać swoje pociechy. Edukacja pedagogiczna rodziców i podnoszenie ich świadomości jest równie ważna jak kształcenie się kadry trenerskiej.

Zasady korzystania

Warsztaty dostępne są do wszystkich mieszkańców miasta Piaseczna, lecz przede wszystkim rodziców, których dzieci uprawiają jakikolwiek sport.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1honoraria dla wykładowców / prelegentów9 000 zł
2wynajem sali, obiektu1 500 zł
3catering na przerwy kawowe3 000 zł
4przygotowanie materiałów edukacyjnych (broszury, książeczki, ulotki)1 500 zł
Łącznie: 15 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach