projekt nr 106

106. Uspokojenie ruch na ul. Jarząbka poprzez zainstolowanie 2 progów zwalniających przy przedszkolu, przy nowym parkingu ul.Jarząbka


Lokalizacja

Czyżyków/Jarząbka

Skrócony opis projektu

Ul. Jarząbka stała się ulicą tranzytową. Pomimo oznakowania pionowego ograniczającego prędkość do 30km/h mało kto przestrzega tego ograniczenia.
Szczególnie niebezpieczne jest miejsce i przejście dla pieszych przy ul. Strusiej/przy przedszkolu.
Stosowane w wielu miastach rozwiązanie w 99% wspomogłoby ograniczenie prędkości do pożądanej przez mieszkańców osiedli.

Opis projektu

Wykonanie w 2 miejscach progów zwalniających wyspowych umożliwiających przejazd swobodny dla autobusów transportu miejskiego. Pierwsze progi wyspowe powinny zostać wykonane przed skrzyżowaniem ul. Jarząbka z ul. Strusią. Ponieważ ze względów technicznych i związanych z przepisami nie jest możliwe wybudowanie progu w bliskiej odległości tego skrzyżowania proponujemy wybudowanie 2 progów przed tym skrzyżowaniem oraz za skrzyżowaniem z ul. Pelikanów. To powinno w znaczący sposób wpłynąć również na prędkość na skrzyżowaniu z ul. Czyżyków. Pierwszy próg proponujemy przy przedszkolu na ul. Jarząbka zaraz z przejściem dla pieszych oraz 2 próg wyspowy na wysokości nowego wjazdu do parkingu miejskiego zaraz za skrzyżowaniem ul. Jarząbka z drogą do kościoła.
Na tej. ul. jest już zainstalowany jeden próg wyspowy, który bardzo poprawił bezpieczeństwo. Choć jego mankamentem jest omianie z dużą prędkością tych progów przez motocykle, to i tak widać znaczącą poprawę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa pieszych,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa w 2 miejscach progów wyspowych10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Wykonano jedną lokalizację projektu jako aktywne przejście dla pieszych przy przedszkolu na skrzyżowaniu ul. Żytniej i ul. K. Jarząbka.
Druga lokalizacja jako wyniesione przejście dla pieszych przy Przedszkolu ma być realizowana w 2019r.

Postęp realizacji

Wykonano jedną lokalizację projektu jako aktywne przejście dla pieszych przy przedszkolu na skrzyżowaniu ul. Żytniej i ul. K. Jarząbka. Druga lokalizacja jako wyniesione przejście dla pieszych przy Przedszkolu ma być realizowana w 2019r.