projekt nr 7

7. Chodnik wzdłuż Młynarskiej 6 ( Piaseczno) obok parkingu


Opis projektu

Nowy parking jest wykorzystywany przez mieszkańców okolicznych bloków. Mieszkańcy dochodzą do parkingu z różnych stron . Po stronie parkingu brak jest chodnika , aby można była w normalny sposób dojść. Ułożnie chodnika pomiędzy ul. Młynarską a parkingiem na długości 100 metrów oraz szerokości 2 metrów rozwiąże problem dojścia do parkingu oraz w znaczny poprawi estetykę okolic parkingu. Od strony ul. Warszawskiej jest przejście dla pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Brak możliwości dojścia do parkingu chodnikiem. Chodnikiem wzdłuż ulicy Młynarskiej a parkinigiem rozwiążę ten problem.

Opis lokalizacji

Wdzłuż ulicy Młynarskiej na wysokośći ul. Młynarskiej 6 obok parkingu wzdłuż ul. Młynarskiej w Piasecznie.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Wszyscy użytkownicy parkingu będę mogli korzystać. Chodnik ogólnodostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Chodnik - kostka 200 m kwadratowych30 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach