projekt nr 7

7. Chodnik wzdłuż Młynarskiej 6 ( Piaseczno) obok parkingu


Lokalizacja

Wdzłuż ulicy Młynarskiej na wysokośći ul. Młynarskiej 6  obok parkingu wzdłuż ul. Młynarskiej w Piasecznie.

Skrócony opis projektu

Na rogu ulic Młynarskiej oraz Warszawskiej wykonany został nowy park oraz miejsca parkingowe wzdłuż ulic Młynarskiej oraz Warszawskiej. Wzdłuż ulicy Młynarskiej  na wysokości budynku Młynarska 6 pomiędzy parkingiem a ulicą Młynarską jest  2-metrowej szerokośc kawałem ziemii, którą chodzą ludzie do I na parking. Ułożenie kostki chodnikowej na odcinku 100 m oraz szerokości ułatwi dostęp do parking.

Opis projektu

Nowy parking jest wykorzystywany  przez mieszkańców okolicznych bloków. Mieszkańcy dochodzą do parkingu z różnych stron . Po stronie parkingu brak jest chodnika , aby można była w normalny sposób dojść. Ułożnie chodnika pomiędzy ul. Młynarską a parkingiem na długości 100 metrów oraz szerokości 2 metrów  rozwiąże problem dojścia do parkingu  oraz w znaczny  poprawi estetykę okolic parkingu. Od strony ul. Warszawskiej jest przejście dla pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Brak możliwości dojścia do parkingu  chodnikiem. Chodnikiem  wzdłuż ulicy Młynarskiej a parkinigiem rozwiążę   ten problem.

Zasady korzystania

Wszyscy użytkownicy parkingu będę mogli korzystać. Chodnik ogólnodostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Chodnik - kostka 200 m kwadratowych30 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach