projekt nr 102

102. Animacja w Bibliotece - zajęcia literacko-plastyczne wokół książki


Lokalizacja

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49 05-500 Piaseczno

Skrócony opis projektu

Projekt jest skierowany do rodzin i dzieci w wieku od 5 do 8 lat zamieszkujących Piaseczno. Dotyczy on dofinansowania działań animacyjnych w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 49, szczególnie zajęć literacko-plastycznych wokół książki oraz zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do przeprowadzania zajęć animacyjnych.

Opis projektu

W czasie zajęć dzieci wspólnie z prowadzącymi czytają wybraną dostosowaną do kategorii wiekowej danej grupy książkę. Następnie uczestnicy tworzą prace plastyczne w różnych technikach nawiązujące do przeczytanego wcześniej opowiadania. Literatura przygotowywana do zajęć jest dobierana w taki sposób, by uczyć dzieci dobrego wzorca zachowań w określonych sytuacjach i by rozwijać u nich kreatywne myślenie. Teatrzyk Kamishibai jest idealnym narzędziem do nauki opowiadania, czytania na głos, rysowania i pisania opowiadań przez dzieci. W takim spektaklu dzieci mogą uczestniczyć zarówno jako widzowie, jak i narratorzy danej opowieści. Teatrzyk Kamishibai rozwija wyobraźnię i uczy poprzez zabawę. Takie zajęcia to wspaniała okazja, by dzieci mogły spotkać się z literaturą i kreatywnie spędzić czas.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt  jest realizowany, aby przeciwdziałać spadkowi poziomu czytelnictwa oraz promować nawyk czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu. W swoich działaniach pokazujemy, że  słowo drukowane we współczesnym świecie może dostarczyć młodemu pokoleniu wiele niezapomnianych i głębokich wrażeń.

Zasady korzystania

Zajęcia odbywają się nieodpłatnie i może uczestniczyć w nich każde dziecko w wieku od 5 do 8 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zajęcia literacko-plastyczne+ zakup materiałów do zajęć - styczeń 2018600 zł
2zajęcia literacko-plastyczne+ zakup materiałów do zajęć - luty 2018600 zł
3zajęcia literacko-plastyczne+ zakup materiałów do zajęć - marzec 2018600 zł
4zajęcia literacko-plastyczne+ zakup materiałów do zajęć - kwiecień 2018600 zł
5zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - maj 2018600 zł
6zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć- czerwiec 2018600 zł
7zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - lipiec 2018600 zł
8zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - sierpień 2018600 zł
9zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - wrzesień 2018600 zł
10zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - październik 2018600 zł
11zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - listopad 2018600 zł
12zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - grudzień 2018600 zł
13zakup teatrzyku Kamishibai + plansze-opowieści 500 zł
14zakup zestawu pacynek300 zł
Łącznie: 8 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

W ramach realizacji projektu podczas zorganizowanych zajęć dzieci wspólnie z prowadzącymi czytali wybraną dostosowaną do kategorii wiekowej danej grupy książkę. Następnie uczestnicy tworzyli prace plastyczne w różnych technikach nawiązujące do przeczytanego wcześniej opowiadania. Literatura przygotowywana do zajęć była dobierana w taki sposób, by uczyć dzieci dobrego wzorca zachowań w określonych sytuacjach i by rozwijać u nich kreatywne myślenie. Teatrzyk Kamishibai jest idealnym narzędziem do nauki opowiadania, czytania na głos, rysowania i pisania opowiadań przez dzieci. W takim spektaklu dzieci mogą uczestniczyć zarówno jako widzowie, jak i narratorzy danej opowieści. Teatrzyk Kamishibai rozwija wyobraźnię i uczy poprzez zabawę. Takie zajęcia to wspaniała okazja, by dzieci mogły spotkać się z literaturą i kreatywnie spędzić czas.

Zajęcia z duetem animacyjnym ''Małpie Figle" - 10 razy  - 118 osób. Zajęcia odbywały się w Oddziale dla dzieci w dniach: 27.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05, 9.06, 22.09, 13.10, 10.11, 08.12.

Postęp realizacji

W ramach realizacji projektu podczas zorganizowanych zajęć dzieci wspólnie z prowadzącymi czytali wybraną dostosowaną do kategorii wiekowej danej grupy książkę. Następnie uczestnicy tworzyli prace plastyczne w różnych technikach nawiązujące do przeczytanego wcześniej opowiadania. Literatura przygotowywana do zajęć była dobierana w taki sposób, by uczyć dzieci dobrego wzorca zachowań w określonych sytuacjach i by rozwijać u nich kreatywne myślenie. Teatrzyk Kamishibai jest idealnym narzędziem do nauki opowiadania, czytania na głos, rysowania i pisania opowiadań przez dzieci. W takim spektaklu dzieci mogą uczestniczyć zarówno jako widzowie, jak i narratorzy danej opowieści. Teatrzyk Kamishibai rozwija wyobraźnię i uczy poprzez zabawę. Takie zajęcia to wspaniała okazja, by dzieci mogły spotkać się z literaturą i kreatywnie spędzić czas. Zajęcia z duetem animacyjnym ''Małpie Figle" - 10 razy - 118 osób. Zajęcia odbywały się w Oddziale dla dzieci w dniach: 27.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05, 9.06, 22.09, 13.10, 10.11, 08.12.

Załączniki