projekt nr 102

102. Animacja w Bibliotece - zajęcia literacko-plastyczne wokół książki


Opis projektu

W czasie zajęć dzieci wspólnie z prowadzącymi czytają wybraną dostosowaną do kategorii wiekowej danej grupy książkę. Następnie uczestnicy tworzą prace plastyczne w różnych technikach nawiązujące do przeczytanego wcześniej opowiadania. Literatura przygotowywana do zajęć jest dobierana w taki sposób, by uczyć dzieci dobrego wzorca zachowań w określonych sytuacjach i by rozwijać u nich kreatywne myślenie. Teatrzyk Kamishibai jest idealnym narzędziem do nauki opowiadania, czytania na głos, rysowania i pisania opowiadań przez dzieci. W takim spektaklu dzieci mogą uczestniczyć zarówno jako widzowie, jak i narratorzy danej opowieści. Teatrzyk Kamishibai rozwija wyobraźnię i uczy poprzez zabawę. Takie zajęcia to wspaniała okazja, by dzieci mogły spotkać się z literaturą i kreatywnie spędzić czas.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Projekt jest realizowany, aby przeciwdziałać spadkowi poziomu czytelnictwa oraz promować nawyk czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu. W swoich działaniach pokazujemy, że słowo drukowane we współczesnym świecie może dostarczyć młodemu pokoleniu wiele niezapomnianych i głębokich wrażeń.

Opis lokalizacji

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49 05-500 Piaseczno

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia odbywają się nieodpłatnie i może uczestniczyć w nich każde dziecko w wieku od 5 do 8 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zajęcia literacko-plastyczne+ zakup materiałów do zajęć - styczeń 2018600 zł
2zajęcia literacko-plastyczne+ zakup materiałów do zajęć - luty 2018600 zł
3zajęcia literacko-plastyczne+ zakup materiałów do zajęć - marzec 2018600 zł
4zajęcia literacko-plastyczne+ zakup materiałów do zajęć - kwiecień 2018600 zł
5zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - maj 2018600 zł
6zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć- czerwiec 2018600 zł
7zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - lipiec 2018600 zł
8zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - sierpień 2018600 zł
9zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - wrzesień 2018600 zł
10zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - październik 2018600 zł
11zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - listopad 2018600 zł
12zajęcia literacko-plastyczne + zakup materiałów do zajęć - grudzień 2018600 zł
13zakup teatrzyku Kamishibai + plansze-opowieści 500 zł
14zakup zestawu pacynek300 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach