projekt nr 17

17. W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia na świeżym powietrzu na Patronacie!


Opis projektu

Projekt ma na celu zainstalowanie ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu, urządzeń do street workout na terenie jaki znajduje się nieopodal Osiedla Patronat. Wzbogacenie tego terenu w urządzenia rekreacyjne może przyczynić się do poprawy kondycji fizycznej mieszkańców bez względu na wiek.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Obecnie na osiedlu jak również wokół niego brakuje placu rekreacyjnego gdzie mieszkańcy mogliby spędzać aktywnie czas. Zainstalowanie siłowni zewnętrznej, urządzeń do street workout może przyczynić się do wzrostu aktywności fizycznej wśród osób bez względu na wiek.

Opis lokalizacji

Gminna działka ul. Energetyczna, obręb 3 numer działki 539/3.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Powstały teren rekreacyjny będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie terenu pod nowe urządzania (siłownia zewnętrzna)7 000 zł
2Drabinka z pylonem2 000 zł
3Ławka z pylonem2 500 zł
4Prostownik pleców3 000 zł
5Prasa nożna3 500 zł
6Koszt projektowania5 000 zł
7Urządzenia do street workout10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach