Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 37

37. Ogrody deszczowe


Lokalizacja

Pl. Piłsudskiego, Przystanek Kultura, ul. Kościuszki przy urzędzie gminy i inne wskazane lokalizacje przez wydział zarządzania zielenią.

Skrócony opis projektu

Założenie ogrodów deszczowych przy budynkach użyteczności publicznej w Piasecznie. Ogrody będą wykonane w skrzynkach o głębokości 1 metra i zlokalizowane przy rynnach.

Opis projektu

Stworzenie 10 ogrodów deszczowych na terenie Piaseczna przy budynkach użyteczności publicznej (Przystanek Kultura, Urząd Gminy itp)

Proponowane gatunki nasadzeń to przykładowo: bluszcz, turzyce, kozłek lekarski, paprocie, mięta, niezapominajka, tawuła i jeżówka. Są to rośliny hydrofitowe - są w stanie zatrzymać część zanieczyszczeń z pobranej przez siebie wody (np. metale ciężkie).

Niezbędne materiały:
- drewniana skrzynia lub pojemnik z tworzywa o głębokości ok. 1 metra i wielkości, stanowiącej średnio ok. 2-5% powierzchni dachu (proponuję wymiary 2x2 metry lub 1x2 metry).
- materiały, które utworzą warstwy infiltrujące: żwir, piasek, ziemia i kamienie;
- folia PCV do wypełnienia pojemnika
- rury, które utworzą system odpływowy, tj. dwie rury oraz trójnik, zamknięcie, kopuła, przykrywka i kolanko rury PCV (wszystkie o średnicy 90 mm);
- rośliny hydrofitowe wskazane wyżej

Szacowany koszt jednej skrzyni: 2500 zł, 2-3 skrzynie na każdą lokalizację - łącznie 10 sztuk 25.000 zł
Koszt nasadzeń - 750 zł (donica) , łącznie 10 szt. 7500 zł

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Postępujące zmiany klimatu (między innymi coraz dotkliwsze susze), wymieranie gatunków i miejskie wysypy ciepła, to problemy, które musimy zacząć jak najszybciej rozwiązywać. Tworzenie ogrodów deszczowych wspomaga małą retencję wody deszczowej, zwiększa bioróżnorodność w mieście i poprawia jego walory estetyczne.

Zasady korzystania

Projekt jest ogólnodostepny.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje koszty: sprzątania po sezonie, wody (w przypadku braku opadów), bieżących remontów, konserwacji.

Po weryfikacji merytorycznej projektu, ilość ogrodów deszczowych zależna będzie od możliwości ich lokalizacji na teranie miasta Piaseczno.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ogrody deszczowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gmina Piaseczno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, w Piasecznie (kod pocztowy 05-500).

Przedstawicielem administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan Temoszczuk tel. 22 70 17 550 mail: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu

Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org w trakcie składania projektów lub głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku zakładania konta w systemie przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś. W pozostałych przypadkach Twoje dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu obywatelskiego w Piasecznie, w tym:
a) umożliwienia zgłoszenia Twojego projektu
b) sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego przez Ciebie projektu
c) zagłosowania na projekty.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu wysyłania do Ciebie informacji o:
a) pojawieniu się nowych komentarzy w dyskusji, w której uczestniczysz,
b) postępach realizacji Twojego projektu, jeżeli zostanie on wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
c) o ewaluacji budżetu obywatelskiego.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu , agata.posniak@piaseczno.eu lub pismo na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z internetowego systemu budżetu obywatelskiego to wystarczy, że podasz nam adres e-mail.
Jeżeli chcesz złożyć projekt w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) nr telefonu i adresu e-mail,
e) PESEL

Jeżeli chcesz zagłosować w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) numer PESEL,
e) adresu e-mail (w przypadku głosowania elektronicznego).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie obywatelskim w Piasecznie.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Pomysłodawca / osoba głosująca w budżecie obywatelskim ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów budżetu obywatelskiego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wydziałom oraz komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, które biorą udział w budżecie obywatelskim.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.