projekt nr 15

15. Likwidacja BARIER ARCHITEKTONICZNYCH na przykładzie ulicy Kusocińskiego w Piasecznie


Lokalizacja

Lokalizacja to chodnik (zamiennie z jednej lub drugiej strony jezdni, w zależności jak pozwoli na to szerokość pasa drogowego), jezdnia i wszystkie wejścia oraz zejścia i przejścia dla pieszych wzdłuż ul.Kusocińskiego w Piasecznie od ulicy Puławskiej, aż do ulicy Szkolnej (łącznie z eliminacją schodka wejściowego i progów z chodnika na teren szkoły z ulicy Szkolnej). Długość łącznie z przejściami dla pieszych to około 615m (szerokość w świetle przejścia minimum 2m).

Zachowana będzie ciągłość przejścia na całej długości, tak aby nie było żadnych barier architektonicznych (zerowe progi, płynne przejście) wchodząc na przejście, schodząc z chodnika na osiedle, szkołę czy poruszając się w ciągu ulicy Kusocińskiego. Oprócz niwelacji progów i barier fizycznych projekt zakłada także poprawę wszystkich oznaczeń graficznych w poziomie.

Projekt zakłada także płynne połączenie się ZE WSZYSTKIMI zejściami na ścieżki, wjazdy i zjazdy osiedlowe, aby zachować płynność poruszania się wszystkich mieszkańców wzdłuż całej ulicy Kusocińskiego.

Skrócony opis projektu

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH będzie polegała na modernizacji chodnika i jego poszerzeniu do minimum 2,0m na całej długości ulicy oraz budowy ułatwień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt stosuje proste sprawdzone metody na ułatwienie życia dla osób niepełnosprawnych BEZ KONIECZNOŚCI kupowania drogich specjalistycznych rozwiązań technicznych!

Opis projektu

Właściwości likwidacji barier:

1) NOWY chodnik wzdłuż ul. Kusocińskiego poszerzony do minimum 2,0m przejścia na całej długości - REALNEJ SZEROKOŚCI;

2) każde z wejść/zejście na inne chodniki i wjazdy osiedlowe znajdzie się w płaszczyźnie modernizowanego chodnika - bez progów czy schodków lub wystających "potykaczy";
3) poprawi się widoczność przejść dla pieszych - kolorystyka oraz prawidłowe oznakowanie dla osób niedowidzących - poprawa i odnowa wszystkich oznaczeń graficznych w poziomie plus domalowanie nowych bardziej widocznych;
4) nie wymagane będzie realizacja dodatkowych poręczy i stromych podjazdów przy wejściach i zejściach z chodników;
5) sam chodnik będzie spełniał przy odpowiednich długościach normy nachylenia poniżej 6% zgodnie z obowiązującymi przepisami - tak aby można było płynnie przejść przez jednię i nie poczuć różnicy w poziomach;
6) mamy z dziećmi na wózkach dziecięcych docenią bardzo poruszanie się i ułatwienia wejścia oraz zejścia z przestrzeni chodnika;
7) zwiększenie bezpieczeństwa seniorów poprzez czytelne oznaczenie przejść dla pieszych;
8) montaż słupków chodnikowych U12c przy każdym przejściu dla pieszych (2 z jednej i dwa z drugiej strony) - czytelne oznaczenie przejścia na chodniku;
9) pomalowanie wszystkich przejść dla pieszych kolorami czerwono-białymi - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych;
10) montaż "kocich oczu" - przy najważniejszych przejściach dla pieszych;
11) przestawienie słupów stojących na środku chodnika - tam gdzie blokują przejście w mało racjonalny sposób;
12) zakres projektu ma połączyć CAŁĄ długość ul. Kusocińskiego - OD przejścia z ul. Puławską AŻ do przejścia dla pieszych przez ul. Szkolną do "piaseczyńskiego bazarku" - TAK, ABY MOŻNA BYŁO BEZPIECZNIE ZACHOWAĆ minimum 2,0m szerokość chodnika na całej długości, bez żadnych PRZESZKÓD.

Projekt ma ułatwić życie seniorom, którzy mają problemy w poruszaniu się oraz zwiększyć bezpieczeństwo wzdłuż ulicy Kusocińskiego. Nie chodzi tylko o budowę całkowicie nowego chodnika, czy na nowo ulicy - myśl przewodnia polega na naprawieniu wszystkich miejsc, które zostały popsute, pojawiły się uszczerbki w chodniku lub krawężniki uniemożliwiają normalnie z nich korzystanie. Odmalowanie na nowo wszystkich przejść dla pieszych.
Realizacja projektu ma za zadanie dodatkowo UŚWIADOMIĆ zarządców osiedli, że należy w ODPOWIEDNI sposób dbać o niepełnosprawnych mieszkańców poprzez stosowanie przyjaznych i prostych rozwiązań technicznych. Kostkę z demontażu można będzie wykorzystać w innych rejonach miasta.

W załączeniu pokazano absurdalne realizacje PSEUDO-podjazdów realizowanych  w kraju na starych osiedlach. Szczególnie negatywne pomysły są montowane jako stalowe podjazdy pod kątem 45 stopni. Można przytoczyć wiele przykładów z Piaseczna, w których "podjazdy" są tak strome, że zdrowe osoby mają problemy we wtoczeniu wózka dziecięcego czy też wejściu z ulicy na chodnik. W załączeniu umieszczono zdjęcia dostępna na Google Maps, na których widać MŁODE osoby poruszające na wózkach inwalidzkich na ul. Kusocińskiego.

Załączone do projektu jest zdjęcie POZYTYWNEGO przykładu zrealizowanego jako dobry podjazd do apteki na rogu ul.Nadarzyńskiej i Kościuszki w Piasecznie (podwyższony zgodnie z przepisami chodnik oraz nasadzona obok żywa zieleń).

Pozostałe zdjęcia w załączeniu pokazują kilkanaście ISTNIEJĄCYCH barier architektonicznych oraz uszkodzeń nawierzchni na ul. Kusocińskiego, z którymi nawet "pełnosprawne" osoby maja problemy (np. matki z dziećmi na wózkach)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mieszkańcy osiedli starzeją się i dotyczy to całego naszego społeczeństwa. Na osiedlach mieszka wiele osób starszych, w tym także niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie, ludzie poruszający się o kulach czy z laskami). Projekt ułatwi życie także mamom z dziećmi na wózkach dziecięcych.

Zasady korzystania

Projekt totalnie ogólnodostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Modernizacja i wyrównanie chodnika (około 40zł/m2 - specjalny bezpieczny asfaltobeton - kolor czerwony lub zielony) - wszystkie dziury, nierówności i wystające krawężniki, poszerzenie, zejścia i wejścia - dostosowanie dla niepełnosprawnych50 000 zł
2Malowanie pasów na wszystkich przejściach dla pieszych (około 25zł/m2) - 17 miejsc x około 25m2 (białe pasy na czerwonym prostokącie)10 625 zł
3Słupki chodnikowe U12c odblaskowe czarno-czerwono-białe (grube) - 17 miejsc x 4 sztuki przy przejściu (dwa z jednej i dwa z drugiej strony jezdni)6 800 zł
4Przestawienie lub likwidacja istniejących słupów, lamp ulicznych, słupków i pionowych przeszkód blokujących chodniki lub poszerzenie chodnika do 2 m szerokości przejścia (koszty indywidualnie)17 000 zł
5"Kocie oczy" montowane na stałe (solarne) - 10 x około 300zł na przejście3 000 zł
Łącznie: 87 425 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Pasy poziome wymagają odmalowania co kilka miesięcy.