projekt nr 88

88. Zajęcia w plenerze- zumba oraz animacje dla dzieci


Opis projektu

opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Park Miejski, ul. Zgoda 6 Piaseczno

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach