projekt nr 86

86. Zajęcia w plenerze- zdrowy kręgosłup i animacje dla dzieci


Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Park Miejski w Piasecznie ul. Zgoda 8

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach