projekt nr 7

7. Piaseczyńscy Mali Ratownicy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi AED - automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Dzięki takim zajęciom dzieci i młodzież będą mogły przełamać barierę strachu, wyrobić prawidłowe nawyki tak aby w sytuacji zagrożenia życia potrafiły prawidłowo pomóc poszkodowanym osobom.

Opis projektu

Celem projektu jest wyrobienie w uczestnikach prawidłowych nawyków udzielania pomocy osobom poszkodowanym, tak aby w sytuacji zagrożenia życia nie bali się jej udzielić. Istotne jest aby uczestnicy szkoleń potrafili potem skorzystać z urządzenia ratującego ludzkie życie jakim jest AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny. Sam zakres szkolenia będzie odpowiednio dostosowany do wieku dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie w coraz większej liczbie miejsc publicznych znajdują się urządzenia AED. Niestety nie wiele osób potrafi z nich skorzystać, szczególnie w sytuacji stresogennej. Projekt zakłada przeprowadzenie stosowanych szkoleń dla dzieci i młodzieży tak aby potrafiły poradzić sobie w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Szkolenie 50zł /osoba20 000 zł
2Zakup sprzętu do nauki5 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Świętojańska 18 w Piasecznie. W projekcie wzięło udział 390 uczniów.
Uczniowie podczas zajęć poznali podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Postęp realizacji

Projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Świętojańska 18 w Piasecznie. W projekcie wzięło udział 390 uczniów. Uczniowie podczas zajęć poznali podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.