projekt nr 2

2. Eko-Niedziele na Górkach Szymona


Lokalizacja

Górki Szymona

Skrócony opis projektu

Cykl 8 warsztatów o tematyce ekologicznej prowadzonych na Górkach Szymona we wszystkie niedziele lipca i sierpnia. Dzieci wraz z rodzicami będą mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach, a za poprawnie wykonane zadania otrzymywać będą pamiątkowe upominki. W każdym tygodniu warsztaty będą dotyczyły innego zagadnienia.

Opis projektu

Projekt przewiduje organizację cyklu 8 warsztatów o tematyce związanej z ekologią i promowaniem zdrowego stylu życia. Warsztaty będą odbywały się w każdą niedzielę lipca i sierpnia 2019 r. w godzinach 10:00 -15:00 na terenie Górek Szymona. Warsztaty będą miały formę zajęć plastycznych, sportowych, rękodzielniczych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków i ochrony przed warunkami atmosferycznymi warsztaty będą odbywały się pod zadaszeniem (namiot-pawilon ogrodowy) z wykorzystaniem stołów i krzeseł. Warsztaty będą dotyczyły kolejno:
- segregacji odpadów i kompostowania
- zachowania bezpieczeństwa i porządku podczas wypoczynku nad wodą
- odnawialnych źródeł energii
- recyklingu
- przeciwdziałaniu powstawaniu smogu
- eco-toys tworzenie figurek z warzyw i owoców
- racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi
- makulatury
Każdorazowo warsztaty prowadzone będą przez trójkę animatorów, którzy odpowiadać będą za przygotowanie miejsca prowadzenia warsztatów (rozstawienie namiotu, stołów, krzeseł). Animatorzy będą również odpowiedzialni za transport materiałów i sprzętu, jego rozstawienia i późniejszego sprzątnięcia. Zadaniem animatorów będzie prowadzenie zajęć, gier i zabaw, pomoc w wykonywaniu zadań, dbanie o porządek w miejscu prowadzenia warsztatów. W zależności od tematu Eko-Niedzieli przygotowane zostaną inne rekwizyty i artykuły do prowadzenia zajęć np. kolorowanki, rebusy, łamigłówki o danej tematyce, warzywa i owoce do tworzenia figurek, "czyste śmieci" służące do nauki segregacji odpadów. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma po wykonaniu zajęć  drobny upominek (zestaw kredek, smycz na klucze, brelok itp.). Po zakończeniu warsztatów animatorzy zadbają o pozostawienie porządku w miejscu gdzie były one prowadzone.
Warsztaty będą promowane poprzez plakaty zamieszczane w wiatach przystankowych na terenie Piaseczna oraz stronach internetowych Gminy Piaseczno.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Górki Szymona to miejsce, w którym wielu mieszkańców spędza wakacyjne weekendy. Warsztaty ekologiczne byłyby dodatkową atrakcją dla wypoczywających tam rodzin z dziećmi. Pozwoliłyby również poprzez zabawę edukować młodszych i starszych mieszkańców Gminy Piaseczno w zakresie ekologii oraz zwracały uwagę na następujące problemy:
- Niska świadomość społeczeństwa na temat segregacji odpadów i potrzeba edukacji w tym zakresie od najmłodszych lat
- Problem nadmiernego wykorzystania zasobów wodnych. Konieczność uświadamiania mieszkańców w zakresie oszczędzania wody.
- Pogarszanie stanu środowiska naturalnego głownie jakości powietrza - smog.
- Problem globalnego ocieplenia - niski stopień wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.
- Wzrost otyłości i niska aktywność fizyczna wśród młodzieży i dorosłych.
- Niewystarczająca wiedza w zakresie pierwszej pomocy.

Zasady korzystania

Warsztaty będę ogólnodostępne, każdy wypoczywający na terenie Górek Szymona będzie mógł bezpłatnie wziąć w nich udział.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1animatorzy prowadzący warsztaty (3 osoby x 8 warsztatów x 100 zł)2 400 zł
2foldery zawierające kolorowanki, łamigłówki, rekwizyty do prowadzenia zajęć, kredki flamastry (8 warsztatów x 500 zł)4 000 zł
3upominki dla uczestników warsztatów: kredki, smycze, breloki itp. (8 warsztatów x 500 zł)4 000 zł
4namiot (pawilon ogrodowy 3 m x 6 m)1 000 zł
5stoły i krzesła600 zł
6każdorazowy transport materiałów, rozstawienie i sprzątnięcie stoiska (8 warsztatów x 300)2 400 zł
Łącznie: 14 400 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

We wszystkie niedziele lipca i sierpnia zapraszamy na “Eko-Niedziele na Górkach Szymona”.

W programie warsztaty ekologiczne, zabawy dla dzieci.

Czekamy na Państwa w godzinach od 10.00 do 15.00.

Wydarzenie na fb: www.facebook.com/events/326151278313012/

Postęp realizacji

We wszystkie niedziele lipca i sierpnia zapraszamy na “Eko-Niedziele na Górkach Szymona”. W programie warsztaty ekologiczne, zabawy dla dzieci. Czekamy na Państwa w godzinach od 10.00 do 15.00. Wydarzenie na fb: www.facebook.com/events/326151278313012/

Załączniki