projekt nr 35

35. Szkolenia dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy medycznej.


szkolenie dla dzieci

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18.

Skrócony opis projektu

To cykl praktycznych szkoleń dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

Opis projektu

Celem projektu jest wyrobienie w uczestnikach prawidłowych nawyków udzielania pomocy osobom poszkodowanym, tak aby w sytuacji zagrożenia życia nie bali się jej udzielić. Istotne jest aby uczestnicy szkoleń potrafili potem skorzystać z urządzenia ratującego ludzkie życie jakim jest np AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny. Sam zakres szkolenia będzie odpowiednio dostosowany do wieku dzieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie w coraz większej liczbie miejsc publicznych znajdują się urządzenia AED. Niestety nie wiele osób potrafi z nich skorzystać, szczególnie w sytuacji stresogennej. Projekt zakłada przeprowadzenie stosownych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci  - tak aby potrafiły poradzić sobie w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.

Zasady korzystania

W projekcie będą mogły wziąć udział dzieci  z terenu Gminy Piaseczno. Szkolenie planowane jest do przeprowadzenia w klasach II oraz III. Łącznie ok. 15 klas, każda po ok.25 osób. Łączna ilość dzieci jaka zostałaby przeszkolona to 375 osób.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki