projekt nr 66

66. Zajęcia dodatkowe dla dzieci- Legorobotyka


Lokalizacja

Biblioteka Publiczna w Piasecznie - w budynek CEM.

Skrócony opis projektu

Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Legorobotyki polegające na składaniu i programowaniu robotów.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest realizacja bezpłatnego kursu z Logorobotyki. Dzieci uczą się programować i budować roboty na renomowanych zestawach Lego (Mindstorms EV3, Boost, WEDO 2.0). Na zajęciach poznają zagadnienia związane z energią odnawialną, pneumatyką, fizyką. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, grupy do 12 osób. Długość zajęć 90 min. Planujemy stworzyć 5 grup.
Projekt rozpoczynałby się w Pazdzierniku i trwałby do Maja.
Sprzęt ( Klocki + tablety + Laptopy ) na czas zajęć zapewnia podwykonawca.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zajęcia dodatkowe / pozalekcyjne z wielu przyczyn są coraz bardziej popularne. Niestety nie każdego na nie stać. realizując projekt zapewniamy dzieciom kreatywne spędzanie czasu, możliwość rozwinięcia swojej pasji. Wyrównujemy swoje szanse dostępu do tego typu zajęć. Sam kurs spełnia szereg potrzeb edukacyjnych, na zajęciach dzieci uczą się programowania, stykają się z energią odnawialną , poznają zagadnienia z dziedziny fizyki.

Zasady korzystania

Zajęcia będą ogólnodostępne- korzystać mogą wszystkie dzieci w wieku 6-13 lat. Zapisy zbierane będą zarówno w szkole jak i również drogą mailową. Zajęcia odbywać się będą w Bibliotece Publicznej w Piasecznie - w budynek CEM. od pon-sob w godzinach popołudniowych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszt zajęć ( instruktor + sprzęt )45 000 zł
2koszt wynajęcia sali ( 8 miesięcy, 20 zajęć miesięcznie )4 500 zł
3projekt plakatów200 zł
4wydruk plakatów200 zł
Łącznie: 49 900 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach