projekt nr 1

1. Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową stację: Piaseczno- Stadion Miejski


Opis projektu

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie ma powstać w 2018r system rowerów miejskich. Na początek mają zostać utworzone 3-4 stacje rowerowe. Projekt Budżetu Obywatelskiego przewiduje rozbudowę tego systemu o kolejną stację, która będzie się znajdowała w południowej części Piaseczna - Piaseczno Stadion Miejski. Stacja rowerowa wyposażona byłaby w 10 rowerów i łącznie 15 miejsc postojowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

System rowerów miejskich w Piasecznie to inwestycja niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców. Patrząc kompleksowo na cały obszar naszego miasta, nie możemy zapomnieć o zainstalowaniu w południowej części Piaseczna stacji rowerowych. Stadion Miejski j codziennie przyciąga wiele osób uprawiających sport, poszukujących rekreacji. Dzięki zainstalowaniu stacji rowerów miejskich będzie możliwość skomunikowania centrum Piaseczna z jego południem, które jest niezwykle atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie.

Opis lokalizacji

Proponowana lokalizacja stacji rowerowych to: - ul. 1 Maja 16 - Stadion Miejski

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup, montaż, obsługa stacji rowerowej (stacja Stadion Miejski, stacja Górki Szymona)64 000 zł

Załączniki