projekt nr 1

1. Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową stację: Piaseczno- Stadion Miejski


Lokalizacja

Proponowana lokalizacja stacji rowerowych to:
- ul. 1 Maja 16 - Stadion Miejski

Skrócony opis projektu

Projekt Budżetu Obywatelskiego przewiduje rozbudowę  systemu rowerów miejskich (jaki ma powstać w 2018r) o kolejną stację, która będzie się  znajdowała w południowej części Piaseczna - Piaseczno Stadion Miejski. Pozwoli to połączyć systemem rowerów miejskich niezwykle atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie południe naszego miasta z pozostałą jego częścią.

Opis projektu

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie ma powstać w 2018r system rowerów miejskich. Na początek mają zostać utworzone 3-4 stacje rowerowe. Projekt Budżetu Obywatelskiego przewiduje rozbudowę tego systemu o kolejną stację, która będzie się  znajdowała w południowej części Piaseczna - Piaseczno Stadion Miejski. Stacja rowerowa wyposażona byłaby w 10 rowerów i łącznie 15 miejsc postojowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

System rowerów miejskich w Piasecznie to inwestycja niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców. Patrząc kompleksowo na cały obszar naszego miasta, nie możemy zapomnieć o zainstalowaniu w południowej części Piaseczna stacji rowerowych. Stadion Miejski j codziennie przyciąga wiele osób uprawiających sport, poszukujących rekreacji. Dzięki zainstalowaniu stacji rowerów miejskich będzie możliwość skomunikowania centrum Piaseczna z jego południem, które jest niezwykle atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup, montaż, obsługa stacji rowerowej (stacja Stadion Miejski, stacja Górki Szymona)64 000 zł

Załączniki