projekt nr 63

63. Warsztaty szkoleniowe- podniesienie jakości szkolenia w piłce nożnej


Lokalizacja

Miasto Piaseczno, stadion miejski ul. 1 Maja 16 lub jedna ze szkół podstawowych na terenie miasta Piaseczna

Skrócony opis projektu

Konferencja szkoleniowa dla trenerów piłki nożnej z Piaseczna oraz całej gminy Piaseczno, którzy pracują w swoich klubach z dziećmi i młodzieżą ( a także dla rodziców zawodników). Celem konferencji będzie podniesienie jakości szkolenia, zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za proces szkoleniowy.

Opis projektu

Konferencja szkoleniowa, na którą zaproszeni zostaną jako prelegenci uznani trenerzy w kraju i za granicą. Autorytety trenerskie prowadzą zajęcia, wykłady, warsztaty, mające na celu podniesienie jakości szkolenia. Konferencja będzie całodzienna i składała się z kilku wystąpień. Otwarty charakter zajęć zapewni dostęp każdemu zainteresowanemu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W Piasecznie i całej gminie piłkę nożną uprawiają setki chłopców (w samym MKS Piaseczno ok. 400). Niezwykle istotną kwestią jest jakość szkolenia oraz podejście psychologiczno-pedagogiczne, prowadzona przez znane w całym kraju autorytety pozwoli podnieść jakość procesu treningowego oraz zwiększy kompetencje i umiejętności trenerów.

Zasady korzystania

Projekt adresowany do wszystkich zainteresowanych procesem treningowych w piłce nożnej (trenerzy, kandydaci na trenerów, rodzice zawodników)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1honoraria dla wykładowców / prelegentów9 000 zł
2wynajem obiektu (hali, sali, boiska)1 500 zł
3catering dla uczestników (kawa, herbata, ciasta)3 500 zł
4wydrukowanie i sporządzenie materiałów szkoleniowych dla uczestników (broszury, ulotki)1 000 zł
Łącznie: 15 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach