projekt nr 58

58. Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Piaseczna


Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Turnieju Tańca Sportowego dla mieszkańców Piaseczna

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Taniec sportowy ma w Piasecznie długą historię oraz fantastyczne wyniki, w tym Mistrzynie i Mistrzowie Świata. W ocenie wnioskującego warto przeprowadzić turniej tańca, by przybliżyć mieszkańcom tę dyscyplinę sportu

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 4 w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

W turnieju będą mogły bezpłatnie wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta Piaseczna ok 1000 osób. Nie będzie biletów wstępu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1nagłośnienie i oświetlenie9 840 zł
2sędzia główny1 186 zł
3sędiowie (14x350)5 808 zł
4skrutiner1 186 zł
5prowadzący 10002 372 zł
6nagrody (puchary i medale)9 840 zł
7catering1 230 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach