projekt nr 4

4. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego


Lokalizacja

Żółkiewskiego

Skrócony opis projektu

Chodnik szerokości 1.5m i długości 370m wzdłuż ul. Żółkiewskiego (z jednej strony)

Opis projektu

Budowa chodnika wzdłuż ul. Żółkiewskiego o szerokości 1.5m i długości 370m po dowolnej stronie jezdni (parametry techniczne).
Od ulicy Pomorskiej po lewej stronie wzdłuż ul. Żółkiewskiego istnieje około 10 metrowy odcinek wąskiego chodnika, z prawej i lewej strony do skrzyżowania z ul.Śląską istnieje obrzeże chodnika.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W chwili obecnej nie ma ciągu pieszo-komunikacyjnego w postaci chodnika. Ulica jest asfaltowa, posiada z obydwu stron szerokie pobocza nieodgrodzone krawężnikami od jezdni. Ul. Żółkiewskiego jest bardzo ruchliwa, ponieważ jest położona pomiędzy głównymi ulicami - Orężna, Pomorska, Al. 3 Maja, Pod Bateriami. Mieszkańcy Piaseczna i okolic korzystają z tej ulicy omijając tym samym główną ul. Pod Bateriami w godzinach natężonego ruchu. Pobocza ulicy są nieutwardzone, co w okresie jesienno-zimowym  uniemożliwia poruszanie pieszym (błoto, kałuże, śnieg), w związku z czym zmuszeni są do poruszania się jezdnią. Chodnik przy ulicy Żółkiewskiego jest niezbędny, gdyż jest to droga dojazdowo-piesza m.in. do placówki oświatowej Szkoły Nr 2 w Zalesiu Dolnym. Chodnik ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pieszym, a zwłaszcza osobom starszym, dzieciom oraz umożliwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Obecnie ruch pieszych wzdłuż ul. Żółkiewskiego stanowi duże zagrożenia dla ich  życia i zdrowia.

Zasady korzystania

Chodnik będzie ogólnodostępny, wykorzystywany bezpłatnie przez wszystkich pieszych, zgodnie z §1.ust. 2 pkt 4 regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1przy założeniu szerokości chodnika 1.5m i dł. 370m 1,5mx370m=550m2 10m2=1500zł(budowa chodnika) 55,5x1500zł=83250zł83 250 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki