projekt nr 79

79. Dyskoteki Silent Disco dla dzieci i młodzieży


Opis projektu

opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Publiczne Szkoły Podstawowe na terenie gminy Piaseczno

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach